Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

08 sierpnia 2022
Według opublikowanego przez Global Drug Survey raportu z badania, w którym wzięło udział 32 022 osób z 22 krajów (w 181 z Polski), w 2021 roku spadł procent ludzi, którzy
01 sierpnia 2022
Pornografia to treści, które przedstawiają osoby lub przedmioty wyłącznie w kontekście seksualnym, mając na celu wywołanie podniecenia u oglądającej ją osoby. Pierwszym odkryciem treści pornograficznej była rzeźba nosząca nazwę „Wenus
25 lipca 2022
Badania nad psychodelikami prężnie rozwijały się w USA w latach 60. Kres temu położył Richard Nixon, który w 1971 r. wypowiedział wojnę narkotykom poprzez Konwencję ONZ o substancjach psychotropowych. Co

Artykuły

Artykuły

Zobacz wszystkie artykuły  

Zobacz wszystkie artykuły  

Popularyzacja wiedzy

Popularyzacja wiedzy

Instagram
Youtube
Facebook

Jednym z celów OBN jest popularyzacja wiedzy, dlatego w mediach społecznościowych regularnie zamieszczamy popularnonaukowe opracowania doniesień z badań dotyczących tematyki substancji psychoaktywnych i uzależnień.

Odwiedź nas! 

Jednym z celów OBN jest popularyzacja wiedzy, dlatego w mediach społecznościowych regularnie zamieszczamy popularnonaukowe opracowania doniesień z badań dotyczących tematyki substancji psychoaktywnych i uzależnień.

Odwiedź nas! 

Badanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji Nałogometr, którą możesz zainstalować na swoim telefonie z systemem Android lub iOS.  
 

Po instalacji Nałogometru, inteligentny mechanizm przydzieli Cię do jednej z grup i to od przydziału do określonej grupy zależy jak będzie przebiegało badanie oraz które funkcjonalności będą dostępne.
 

Czas trwania badania jest zróżnicowany i może wynosić od 4 do 11 tygodni.
 

Udział w badaniu jest anonimowy. 

Jak przebiega badanie?

Badanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji Nałogometr, którą możesz zainstalować na swoim telefonie z systemem Android lub iOS.  
 

Po instalacji Nałogometru, inteligentny mechanizm przydzieli Cię do jednej z grup i to od przydziału do określonej grupy zależy jak będzie przebiegało badanie oraz które funkcjonalności będą dostępne.
 

Czas trwania badania jest zróżnicowany i może wynosić od 4 do 11 tygodni.
 

Udział w badaniu jest anonimowy. 

Badanie odbywa się za pośrednictwem
aplikacji Nałogometr, którą możesz
zainstalować na swoim telefonie
z systemem Android lub iOS.  
 

Po instalacji Nałogometru, inteligentny
mechanizm przydzieli Cię do jednej
z grup i to od przydziału do określonej
grupy zależy jak będzie przebiegało
badanie oraz które funkcjonalności
będą dostępne.
 

Czas trwania badania jest zróżnicowany i może wynosić od 4 do 11 tygodni.
 

Udział w badaniu jest anonimowy. 

Jak przebiega badanie?

Korzyści z udziału w badaniu

Przystępując do badania masz okazję do uważnego przyjrzenia się swojemu nałogowi, obserwacja jest bardzo istotnym elementem zmiany i ważnym krokiem w wychodzeniu z nałogu.  
 

Korzystając z aplikacji Nałogometr, poznasz swój indywidualny profil zachowań nałogowych, co umożliwi Ci stworzenie skutecznego planu przeciwdziałania nawrotom.
 

W oparciu o udzielane przez Ciebie odpowiedzi, otrzymasz raporty i informacje zwrotne, które pozwolą Ci sprawdzić, które czynniki wpływają na wzrost lub spadek ryzyka nawrotu oraz w jakich obszarach Twojego funkcjonowania nastąpiła zmiana.
 

Po zakończonym badaniu, uzyskasz bezpłatny dostęp do pełnej wersji aplikacji Nałogometr. 

Przystępując do badania masz okazję do uważnego przyjrzenia się swojemu nałogowi, obserwacja jest bardzo istotnym elementem zmiany i ważnym krokiem w wychodzeniu z nałogu.  
 

Korzystając z aplikacji Nałogometr, poznasz swój indywidualny profil zachowań nałogowych, co umożliwi Ci stworzenie skutecznego planu przeciwdziałania nawrotom.
 

W oparciu o udzielane przez Ciebie odpowiedzi, otrzymasz raporty i informacje zwrotne, które pozwolą Ci sprawdzić, które czynniki wpływają na wzrost lub spadek ryzyka nawrotu oraz w jakich obszarach Twojego funkcjonowania nastąpiła zmiana.
 

Po zakończonym badaniu, uzyskasz bezpłatny dostęp do pełnej wersji aplikacji Nałogometr. 

Korzyści z udziału w badaniu

Przystępując do badania masz
okazję do uważnego przyjrzenia się swojemu nałogowi, obserwacja jest bardzo istotnym elementem
zmiany i ważnym krokiem
w wychodzeniu z nałogu.  
 

Korzystając z aplikacji Nałogometr, poznasz swój indywidualny profil zachowań nałogowych, co umożliwi
Ci stworzenie skutecznego planu przeciwdziałania nawrotom.
 

W oparciu o udzielane przez Ciebie odpowiedzi, otrzymasz raporty
i informacje zwrotne, które pozwolą Ci sprawdzić, które czynniki wpływają na wzrost lub spadek ryzyka nawrotu oraz w jakich obszarach Twojego funkcjonowania nastąpiła zmiana.
 

Po zakończonym badaniu,
uzyskasz bezpłatny dostęp
do pełnej wersji aplikacji
Nałogometr. 

Poznaj badaczy

Witajcie!

Za projektem OBN i aplikacją Nałogometr stoją m. in. dr hab. Mateusz Gola, dr Karol Lewczuk, dr Bohdan Woronowicz oraz Maria Banaszak, którzy od kilku dekad zajmują się badaniem oraz terapią uzależnień.

To bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego w naszym zespole pracują również specjaliści z obszaru badań naukowych nad uzależnieniami oraz sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Projekt realizowany jest we współpracy z tak znanymi ośrodkami jak: MONAR, klinika AKMED, Chińska Akademia Nauk w Pekinie oraz Uniwersytet Kalifornijski w San Diego.

Biorąc udział w badaniach, Ty również jesteś częścią zespołu. Korzystając z aplikacji Nałogometr współtworzysz naukę oraz skuteczne narzędzia do walki z uzależnieniami, które mogą pomóc Tobie oraz wielu innym osobom, które chcą żyć wolne od nałogów. 

Poznaj badaczy

Witajcie!

Za projektem OBN i aplikacją Nałogometr stoją m. in. dr hab. Mateusz Gola, dr Karol Lewczuk, dr Bohdan Woronowicz oraz Maria Banaszak, którzy od kilku dekad zajmują się badaniem oraz terapią uzależnień.

To bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego w naszym zespole pracują również specjaliści
z obszaru badań naukowych nad uzależnieniami oraz sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego.

Projekt realizowany jest we współpracy z tak znanymi ośrodkami jak: MONAR, klinika AKMED, Chińska Akademia Nauk
w Pekinie oraz Uniwersytet Kalifornijski
w San Diego.

Biorąc udział w badaniach, Ty również jesteś częścią zespołu. Korzystając z aplikacji Nałogometr współtworzysz naukę oraz skuteczne narzędzia do walki z uzależnieniami, które mogą pomóc Tobie oraz wielu innym osobom, które chcą żyć wolne od nałogów. 

Naukowcy

Badanie

Badanie

Jaki jest cel badania?

Jaki jest cel badania?

Biorąc udział w badaniu pomożesz nam lepiej zrozumieć wzorce zachowań nałogowych oraz sprawdzić efektywność stworzonych przez nas inteligentnych narzędzi wsparcia zmniejszających ryzyko nawrotów.

Biorąc udział w badaniu pomożesz nam lepiej zrozumieć wzorce zachowań nałogowych oraz sprawdzić efektywność stworzonych przez nas inteligentnych narzędzi wsparcia zmniejszających ryzyko nawrotów.

Czym są Narzędzia w aplikacji Nałogometr?

Czym są Narzędzia w aplikacji Nałogometr?

Narzędzia wsparcia pomogą Ci pogłębić wiedzę o sobie oraz przekuć ją na praktyczne umiejętności, które możesz wykorzystać na co dzień, aby lepiej radzić sobie z tym, co
sprawia, że wracasz do nałogu.

Aplikacja zawiera ponad 20 różnych narzędzi, które ułatwiają np. lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami, czy zmianę sposobu myślenia. 

Narzędzia wsparcia pomogą Ci pogłębić wiedzę o sobie oraz przekuć ją na praktyczne umiejętności, które możesz wykorzystać na co dzień, aby lepiej radzić sobie z tym, co sprawia, że wracasz do nałogu.

Aplikacja zawiera ponad 20 różnych narzędzi, które ułatwiają np. lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami, czy zmianę sposobu myślenia. 

Badanie nałogów

Pobierz aplikację już teraz!

Pobierz aplikację już teraz!

   Pobierz z Google Play

   Pobierz z App Store

   Pobierz z Google Play

   Pobierz z App Store

Nasza aplikacja dostępna jest na Androida i iOS

Nasza aplikacja dostępna jest na Androida i iOS

Nałogometr

Nałogometr

Nałogometr to inteligentna aplikacja, która wykrywa wzorce zachowań nałogowych, pomaga je lepiej zrozumieć oraz wspiera w walce z nałogiem.

Aplikacja kilkakrotnie w ciągu dnia poprosi Cię o ocenę nasilenia głodu nałogowego oraz oszacowanie szeregu różnych aspektów Twojego funkcjonowania, takich jak: nastrój, myśli, czy stan fizjologiczny.

Na podstawie udzielanych przez Ciebie odpowiedzi, aplikacja ostrzeże Cię o wzroście ryzyka nawrotu. Znajdziesz w niej także różne metody wsparcia pomocne w jego zminimalizowaniu. 

Nałogometr to inteligentna aplikacja, która wykrywa wzorce zachowań nałogowych, pomaga je lepiej zrozumieć oraz wspiera
w walce z nałogiem.

Aplikacja kilkakrotnie w ciągu dnia poprosi Cię o ocenę nasilenia głodu nałogowego oraz oszacowanie szeregu różnych aspektów Twojego funkcjonowania, takich jak: nastrój, myśli, czy stan fizjologiczny.

Na podstawie udzielanych przez Ciebie odpowiedzi, aplikacja ostrzeże Cię o wzroście ryzyka nawrotu. Znajdziesz w niej także różne metody wsparcia pomocne w jego zminimalizowaniu. 

Nałogometr
Nałogi

Chcesz sprawdzić,
czy Nałogometr jest dla Ciebie?

Chcesz sprawdzić,
czy Nałogometr jest dla Ciebie?

Wydaje Ci się że możesz mieć problem z jednym z tych nałogów?  

Wydaje Ci się że możesz mieć problem
z jednym z tych nałogów?  

Poświęć chwilę na wypełnienie krótkiej ankiety, by się przekonać.

Poświęć chwilę na wypełnienie krótkiej ankiety, by się przekonać.

Wypełnij ankietę  

Wypełnij ankietę  

alkohol

tytoń i e-papierosy

narkotyki

hazard

gry komputerowe

objadanie się

pornografia

pracoholizm

alkohol

tytoń i e-papierosy

narkotyki

hazard

gry komputerowe

objadanie się

pornografia

pracoholizm

Ściągnij i zainstaluj aplikację Nałogometr

Bądź jedną z pierwszych osób, które wypróbują aplikację Nałogometr bezpłatnie! Zarejestruj się i weź udział w badaniu.

Weź udział w anonimowym badaniu!

Aplikacja Nałogometr

Pobierz 

Pobierz aplikację Nałogometr  

Codziennie przez okres badania odpowiadaj na zadawane pytania i korzystaj z oferowanych narzędzi wsparcia

Pobierz cotygodniowy raport i poznaj lepiej naturę swojego uzależnienia

Badanie nałogów
Raport z badania

Weź udział
anonimowym badaniu!

Ogólnopolskie Badanie Nałogów (OBN) to projekt zainicjowany przez psychologów Polskiej Akademii Nauk, aby wspierać osoby wychodzące z nałogów.  

Owocem naszej pracy jest Nałogometr, inteligenta aplikacja mobilna, która w czasie rzeczywistym przewiduje prawdopodobieństwo ryzyka zachowań nałogowych z wyprzedzeniem nawet do 48 godzin i oferuje nowoczesne metody wsparcia psychologicznego.

Odwiedź nasze portale społecznościowe:

Facebook
Youtube
Instagram
Uzależnienia

Ogólnopolskie
Badanie Nałogów

Weź udział w badaniu    

Ogólnopolskie Badanie Nałogów