Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
05 lipca 2022

Alkoholizm w Polsce – statystyki

Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), średnio 8,7 litra czystego alkoholu rocznie przypada na jednego mieszkańca krajów, które wzięły udział w badaniu. Polska zajmuje pod tym względem 10. miejsce na 52 przebadane kraje.

 

Roczne spożycie litrów czystego alkoholu na jednego mieszkańca (wiek 15+):

 

1. Łotwa 12,6 litra

2. Austria 12,2 litra

3. Czechy 11,8 litra

---

10. Polska 10,8 litra

---

51. Turcja 1,4 litra

52. Indonezja 0,1 litra

 

Martwią wskaźniki osób uzależnionych w krajach, w których jest on najwyższy. W Łotwie uzależniony od alkoholu jest co dziesiąty mieszkaniec! Średnia w krajach badanych wynosi 3,7%, a sporo poniżej średniej jest Polska.

 

Odsetek populacji, która jest uzależniona od alkoholu (wiek 15+):

 

1. Łotwa 10,4% (19,4% mężczyzn, 3,0% kobiet)

2. Węgry 9,4% (16,5%, 3,2%)

3. Rosja 9,3% (16,5%, 3,3%)

---

37. Polska 2,2% (4,1%, 0,4%)

---

51. Włochy 0,6% (0,8%, 0,5%)

52. Arabia Saudyjska 0,2% (0,4%, 0,1%)

 

Szukając pozytywów w raporcie OECD, warto zwrócić uwagę na odsetek osób, które w ogóle nie spożywała alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Średnia w krajach poddanych badaniu wyniosła 32% osób.

 

Odsetek populacji, która nie piła alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wiek 15+):

 

1. Arabia Saudyjska 94%

2. Turcja 93%

3. Indonezja 77%

---

27. Polska 32% (19% mężczyzn, 44% kobiet)

---

51. Irlandia 19%

52. Luksemburg 8%

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN