Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
12 września 2022

Anonimowi Alkoholicy – jak powstała wspólnota?

Grupa Anonimowych Alkoholików (AA) jest wspólnotą, która dzieli się doświadczeniem, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Powstanie ruchu AA

 

Ruch AA został założony w Stanach Zjednoczonych przez maklera giełdowego Billa W. (William Griffith Wilson) oraz dr Boba (Robert Holbrook Smith) 10 czerwca 1935 r. 

 

W 1938 roku uczestnicy spotkań zdecydowali się spisać swoje doświadczenia. Rok później ukazała się książka "Anonimowi Alkoholicy" i od jej tytułu wziął swoją nazwę cały ruch.

 

Początki ruchu AA w Polsce

 

Do Polski informacje o ruchu AA dotarły około 1957 roku. W poznańskim czasopiśmie "Zdrowie i Trzeźwość" socjolog dr Zbigniew Wierzbicki opublikował tekst “12 Tradycji”.  

 

Pod koniec lat 60-tych psycholog mgr Maria Grabowska zaczęła prowadzić zajęcia grupowe oparte na założeniach programu “12 Kroków”. Grupa ta zaczęła samodzielnie funkcjonować jesienią 1974 roku, a później przyjęła nazwę "Eleusis". Tę datę uznają polscy AA za początek swojej działalności.

 

Rozwój ruchu AA w Polsce

 

W 1985 r. zaczęło ukazywać się pierwsze czasopismo „Ruch Anonimowych Alkoholików”, a 14 sierpnia 1995 została zarejestrowana Fundacja "Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce", która otrzymała upoważnienie do publicznego reprezentowania AA.

 

Fundatorami zostali wtedy psycholog mgr Maria Matuszewska i lekarz dr n. med. Bohdan Woronowicz, który jest współpracownikiem naszej firmy PredictWatch.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN