Artykuły

28 marca 2023
Stres może działać na nas mobilizująco, motywować do działania i pomagać w rozwoju. Niestety może też paraliżować, powodować bardzo złe samopoczucie lub pozbawiać pewności siebie.
21 marca 2023
Wspieranie bliskich w walce z chorobą jest trudne. Zwłaszcza, że często chcąc pomóc sami wplątujemy się we współuzależnienie.  W pierwszej kolejności warto więc naprawdę zadbać
14 marca 2023
Ze względu na rozwój technologii i globalizację oraz tempo życia, wymagania w pracy obecnie często są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, co może przyczynić się do
07 marca 2023
Polscy i francuscy badacze sprawdzili jakie znaczenie ma wygrana w hazardzie i co się dzieje z graczami, którzy wygrywają. Z wcześniejszych badań zjawiska wynikało, że
28 lutego 2023
Naukowcy z Korei Południowej przeprowadzili badanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, aby zidentyfikować różnice w uzależnieniu od gier internetowych w oparciu o cechy osobowości
21 lutego 2023
Naukowcy z Uniwersytetu Amsterdamskiego postanowili sprawdzić, czy Europa mierzy się z podobnym kryzysem opioidowym, jaki ma miejsce w USA. Najwyższy wzrost spożycia obserwuje się w
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN