Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
27 czerwca 2022
W zaburzeniu odżywiania objawiającym się napadami objadania się (BED) znaczącą rolę odgrywają tzw. negatywne emocje oraz brak umiejętności ich regulowania. W związku z tym leczenie
21 czerwca 2022
Choć w mediach często mówi się o uzależnieniu od pornografii, taka jednostka nozologiczna nie znajduje się jak na razie w światowych klasyfikacjach zaburzeń. Jednakże w
15 czerwca 2022
Czy występują u ciebie objawy kompulsywnego objadania się? O utracie kontroli może świadczyć występowanie minimum trzech czynników z wymienionych. BED charakteryzują też epizody żarłoczności, które
08 czerwca 2022
Statystycznie co piąty Polak przyznaje się do palenia papierosów. Procent osób uzależnionych od nikotyny nadal jest wysoki, mimo powszechnej wiedzy o szkodliwości tego nałogu oraz
01 czerwca 2022
Kokaina jest otrzymywana z liści krzewu coca, najczęściej występuje w postaci białego proszku oraz wykazuje działanie stymulujące i pobudzające. Z uwagi na szybki metabolizm i
26 maja 2022
Uzależnienie od Internetu ze względu na coraz większy postęp technologiczny dotyka coraz większą liczbę osób – zwłaszcza młodych. Wpływa na to krótki czas od pierwszego

Artykuły