Artykuły

08 sierpnia 2023
W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej konsumpcji alkoholu na świecie, na podstawie danych dostępnych na stronie CIA World Factbook. Podzieliliśmy artykuł na trzy kluczowe sekcje:
01 sierpnia 2023
Jeżeli szukasz merytorycznej, autentycznej wiedzy na temat uzależnień, mamy dla Ciebie coś, co na pewno Cię zainteresuje. Przygotowaliśmy listę 6 najciekawszych podcastów, które poruszają problematykę
25 lipca 2023
Terapia grupowa to wyjątkowo ważne narzędzie stosowane w dziedzinie psychologii i psychiatrii. To metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc osobom borykającym się z różnymi problemami,
18 lipca 2023
Zrozumienie procesu spożywania substancji psychoaktywnych jest kluczowe dla zapobiegania i leczenia uzależnień. W tym artykule omówimy cztery główne fazy tego procesu, które obejmują spożywanie towarzyskie,
11 lipca 2023
W Polsce, depresja stanowi znaczące wyzwanie dla zdrowia publicznego. Z najnowszych danych wynika, że około 1,5 miliona Polaków otrzymało diagnozę zaburzeń depresyjnych, jednak eksperci szacują,
04 lipca 2023
W najnowszej publikacji naukowej dr. Efrati i jego zespołu zostały przedstawione rewelacyjne wyniki badań dotyczące kompulsywnych zaburzeń seksualnych (CSBD) wśród młodzieży. Odkrycia te mają zasadnicze
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN