Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
03 października 2022
Marihuana jest jedną z najczęściej używanych przez ludzi substancji psychoaktywnych. Obok przyjemnych doznań, jakich dostarcza, pojawia się niebezpieczeństwo uzależnienia lub problemowego używania. Dla osób, które
26 września 2022
W najnowszej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 zaburzenia hazardowe znalazły się w kategorii uzależnień behawioralnych. Zaburzenia hazardowe to uporczywe lub powtarzające się
19 września 2022
Otyłość uznawana jest za jedną z chorób cywilizacyjnych, która stanowi globalny problem zdrowotny. Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na jej problematykę, Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy
12 września 2022
Grupa Anonimowych Alkoholików (AA) jest wspólnotą, która dzieli się doświadczeniem, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Powstanie ruchu AA
05 września 2022
Ortoreksja to zaburzenie odżywiania polegające na obsesji zdrowego jedzenia. Ortorektyk przywiązuje ogromną wagę do jakości spożywanego pokarmu. Dotyczy to zarówno pochodzenia produktu, jak i metod
29 sierpnia 2022
Ilość ludzi grających w gry komputerowe stale rośnie. Osoby te często mają świadomość, że granie w łatwy sposób może doprowadzić do problemów z ich używaniem.

Artykuły