Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
20 maja 2022
Z roku na rok rośnie liczba krajów, w których marihuana staje się legalna. Poza marihuaną leczniczą, w Polsce nadal obowiązuje zakaz jej posiadania oraz uprawy.
16 maja 2022
W 1960 roku Elvin Morton Jellinek w swojej pracy „Koncepcja alkoholizmu jako choroby” podzielił proces powstawania choroby alkoholowej na cztery fazy. Faza wstępna - prealkoholowa
13 maja 2022
Wiele osób w trakcie rzucania palenia papierosów decyduje się na przyjmowanie różnych środków, mających zmniejszyć nieprzyjemny głód nikotynowy. Najczęstszymi „zamiennikami” palenia papierosów są tabletki zawierające
10 maja 2022
Kompulsywne objadanie się, inaczej nazywane napadowym objadaniem się lub BED (ang. binge eating disorder), należy do grupy zaburzeń odżywiania, a w latach 50. XX wieku
04 maja 2022
Według badań w Polsce jest około 2 miliony osób uzależnionych od hazardu. Zachowania hazardowe powodują duży stres lub gorsze funkcjonowanie w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym,
04 maja 2022
Możliwość uzależnienia się od Internetu sygnalizował jako pierwszy niemiecki profesor Joseph Weizenbaum. Miało to miejsce w 1976 roku, czyli zaledwie siedem lat od powstania pierwszych

Artykuły