Artykuły

30 maja 2023
Wśród technik relaksacyjnych istnieje wiele różnych podejść, które możesz zastosować. Niektórzy wolą medytować, podczas gdy inni uważają, że lepsze dla nich są ćwiczenia relaksacyjne. Prawdą
23 maja 2023
Zanim ludzie wykształcili mowę, sposobem komunikacji między nimi były emocje i ich ekspresja. W złożonych społecznościach, w których funkcjonowanie wymagało efektywnej komunikacji, emocje stanowiły ważne
16 maja 2023
W trakcie procesu terapeutycznego jednym z kluczowych celów jest zidentyfikowanie mechanizmów, które prowadzą do uzależnienia i ich przerwanie. Wyróżnia się trzy główne mechanizmy uzależnienia, które
09 maja 2023
Głównym sposobem leczenia uzależnień jest terapia, która obejmuje różne formy interwencji terapeutycznych. Istnieją dwa główne rodzaje terapii dla osób uzależnionych, a są nimi terapia stacjonarna
02 maja 2023
Substancje psychoaktywne są stosowane przez człowieka od wieków, a jednym z powodów, dla których są używane, jest ich wpływ na seksualność. Część z tych substancji
25 kwietnia 2023
Jedna z koncepcji uzależnień traktuje je jako efekt lub przyczynę doświadczanych trudności w relacji intrapersonalnej (ja z samym sobą) lub interpersonalnych (ja z innymi ludźmi).
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN