Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
23 stycznia 2023
W opublikowanym raporcie z Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2022, którego autorem jest Medonet, dowiadujemy się, że w 2022 roku uprawiamy mniej seksu niż w latach
16 stycznia 2023
Naukowcy w Polsce w ostatnich latach dostrzegli wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do zagrożeń związanych z uzależnieniami. Jest to zauważalne przede wszystkim w przypadku pracoholizmu,
09 stycznia 2023
Nikotyna zawarta w papierosach modyfikuje metabolizm, przyspieszając tempo przemiany materii, co powoduje wzrost użycia energii. Stymuluje także syntezę prekursorowego polipeptydu, zaangażowanego w hamowanie pobierania pokarmu
02 stycznia 2023
Gry komputerowe to jeden z najpopularniejszych sposobów na spędzenie wolnego czasu. Z roku na rok przybywa fanów tego typu rozrywki, a dzięki niezliczonej ilości gier,
19 grudnia 2022
Napoje alkoholowe, a zwłaszcza te wysokoprocentowe osłabiają odczuwanie i czerpanie przyjemności z bodźców zewnętrznych, co jest kluczowe w mechanizmie erekcji. Alkohol powoduje rozregulowanie ciśnienia tętniczego
12 grudnia 2022
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) palenie tytoniu doprowadza do śmierci ponad siedem milionów ludzi rocznie. Ponad połowa palących osób robi to codziennie. Jako powód

Artykuły