Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
21 listopada 2022
UNODC szacuje, że na świecie jest około 25 milionów osób problemowo używających narkotyków. Około 15 milionów z nich to osoby problemowo używające substancji opioidowych, a
14 listopada 2022
Syntetyczne kannabinoidy to substancje częściowo imitujące działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC), odpowiadającego za odurzające działanie konopi. Są największą grupą wśród nowych substancji psychoaktywnych, potocznie nazywanych dopalaczami. Sprzedawane
07 listopada 2022
Dane GUS wskazują, że w roku 2020 Polak spożył średnio: 3.7 litra wyrobów spirytusowych (100% alkoholu), 6.4 litra win i miodów pitnych, 93.6 litrów piwa.
31 października 2022
Z analizy najnowszych badań wynika, że psychoterapia może być ważnym narzędziem w pełnym zrozumieniu i zmianie zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest uważana przez wielu klinicystów
24 października 2022
Przedawkowanie nikotyny to stan, który może wystąpić po wypaleniu dużej liczby papierosów w bardzo krótkim czasie, np. w sytuacji dużego stresu. Wówczas organizm nie jest
17 października 2022
Mimo że marihuana w Polsce nadal nie jest legalna (poza medyczną), nie brakuje osób, które okazyjnie lub regularnie jej używają. Według danych z „Raportu o

Artykuły