Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
11 lipca 2022

Błędne koło objadania się – jakie są etapy?

Zaburzenia odżywiania współwystępują z objawami zaburzeń nastroju. Depresja może poprzedzić wystąpienie zaburzeń odżywiania, współistnieć z nimi albo być ich skutkiem.  Osoby cierpiące z powodu kompulsywnego objadania się, często doświadczają depresji oraz podobnych problemów zdrowotnych jak osoby otyłością. 

 

Wynika to z faktu, że osoby te zazwyczaj nie prowokują wymiotów ani nie podejmują aktywności fizycznej po epizodzie objadania się, przez co szybciej przybierają na wadze. Chcąc szybko poprawić wygląd swojej sylwetki decydują się na przejście na dietę, która po pewnym czasie jest przerywana przez napady objadania się.

 

Etapy błędnego koła objadania się:

 

 • Objadanie się, aby rozładować negatywne emocje

  Jedzenie może wynikać nie tylko z głodu fizycznego, ale także emocjonalnego. U osób doświadczających depresji, kompulsywne objadanie się ma podłoże emocjonalne i staje się przymusem, który ma służyć rozładowaniu napięcia i innych negatywnych emocji. 
   
 • Objadanie się z powodu poczucia winy

  Zazwyczaj po chwilowej uldze po skończonym posiłku, może pojawić się poczucie winy, wstydu i obrzydzenia do samego siebie. Te negatywne stany mogą ponownie doprowadzić do „zajadania napięcia”, tym samym wytwarzając mechanizm błędnego koła. 
   
 • Stosowanie zbyt restrykcyjnej diety

  Z powodu przybierania na wadze, niektóre osoby poddają się chwilowym dietom. Chcąc jak najszybciej zgubić zbędne kilogramy, decydują się na zastosowanie zbyt dużego deficytu kalorycznego. W efekcie cały czas są głodne, mają coraz mniej sił i pogarsza się ich samopoczucie. 
   
 • Zmęczenie i frustracja zbyt wolnymi efektami diety

  Utrata kilogramów zaczyna być widoczna, jednak efekty nie są dla osoby odchudzającej się aż tak zadowalające. Dyskomfort powodowany ciągłym głodem sprawia, że osoba decyduje się na „jednorazowe” odpuszczenie reżimu dietetycznego. Powoduje to później wyrzuty sumienia, bezsilność, smutek i złość na samego siebie. 

   

Epizody kompulsywnego objadania się pogłębiają poczucie winy, które często skutkuje ukrywaniem swoich problemów przed bliskimi. Naprzemienne objadanie się i restrykcyjne diety obniżają dobrostan psychiczny, co często kończy się depresją lub innymi zaburzeniami nastroju. Wiele osób kompulsywnie objadających się ma niskie poczucie własnej wartości i deficyty w regulacji emocji. 

 

Kompulsywne objadanie wiąże się ze stanami długotrwale obniżonego nastroju, spadkiem motywacji, podtrzymywaniem negatywnego obrazu siebie oraz z wycofaniem społecznym.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN