Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
19 grudnia 2022

Czy alkohol może negatywnie wpływać na potencję?

Napoje alkoholowe, a zwłaszcza te wysokoprocentowe osłabiają odczuwanie i czerpanie przyjemności z bodźców zewnętrznych, co jest kluczowe w mechanizmie erekcji.

 

Alkohol powoduje rozregulowanie ciśnienia tętniczego krwi, które jest niezbędne do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Etanol rozszerza naczynia krwionośne, co zmniejsza dopływ krwi do ciał jamistych prącia, a w efekcie utrudnia lub uniemożliwia osiągnięcie erekcji. Brak erekcji współwystępuje w przebiegu takich chorób jak marskość wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, alkoholowe stłuszczenie wątroby oraz choroby trzustki. Choroby te bezpośrednio wpływają na zmniejszenie erekcji lub prowadzą do impotencji alkoholowej.

 

Główną przyczyną zaburzeń erekcji jest to, że alkohol powoduje niewydolność wątroby, co skutkuje obniżonym poziomem testosteronu we krwi - hormonu odpowiedzialnego właśnie za libido oraz potencję. Częste spożywanie alkoholu wysokoprocentowego prowadzi także do zaburzeń metabolizmu i wahań stężenia cukru, co przekłada się na dysfunkcje seksualne.

 

W wyniku długotrwałego spożywania alkoholu dysfunkcje takie jak zaburzenia erekcji, wytrysku i spadek libido mogą występować nie tylko po spożyciu alkoholu, ale również wtedy, gdy jest się trzeźwym. Spożywanie alkoholu w dużych ilościach może powodować stany depresyjne i lękowe lub wzmagać stres, co negatywnie przekłada się także na życie seksualne.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN