Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
21 lutego 2023

Czy Europa mierzy się z kryzysem opioidowym?

Naukowcy z Uniwersytetu Amsterdamskiego postanowili sprawdzić, czy Europa mierzy się z podobnym kryzysem opioidowym, jaki ma miejsce w USA. Najwyższy wzrost spożycia obserwuje się w Wielkiej Brytanii (58.09 statystycznych dawek dziennych na 1000 osób).

 

W 2018 roku to Szkocja posiadała najwyższy wskaźnik (na 100 000) osób używających opioidów o dużym ryzyku (16.2) w całej Europie:

 

  • Hospitalizacja związana z opioidami (118);
  • Zgony związane z opioidami (22.7);
  • Przyjęcie na leczenie zaburzeń związanych z używaniem opiodiów (190);
  • Pacjenci w substytucyjnej terapii opioidowej (555).

 

Równie wysokie wskaźniki ryzyka zanotowano w Irlandii Północnej (syntetyczne opioidy), Irlandii (heroina i metadon) oraz Anglii (wszystkie opioidy). Poza Wyspami Brytyjskimi, w Europie nie obserwuje się porównywalnego z USA kryzysu opioidowego.

 

Źródło: https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/is-europe-facing-an-opioid-crisis-like-the-us-an-analysis-of-opioid-use-and-related-adverse-effects-in-19-european-countries-between-2010-and-2018/E2667E338950EE643E9C04A18EAE9C8E

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN