Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
07 lutego 2023

Czy jest coś takiego jak uzależnienie od internetu?

Badania prowadzone przez dr Łukasza Tomczyka z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazały, że potocznie używany termin uzależnienie od Internetu jest błędnym określeniem.

 

Poprawna nazwa to problematyczne używanie Internetu, które powinno być dzielone na kilka bardziej szczegółowych zjawisk: 

 

  • Nomofobię (no-mobile-phone-phobia) objawiającą się stanem niepokoju i nerwowości, kiedy nie można skorzystać ze smartfona mimo, że nie ma do tego wyraźnego powodu.
     
  • Phubbing (ang. phone+snubbing) czyli lekceważenie drugiej osoby w związku ze zbyt intensywnym, w stosunku do sytuacji, używaniem telefonu. 
     
  • FOMO (fear of missing out) czyli lęk, że umknie nam coś istotnego, kiedy nie będziemy online. 

 

Dotychczasowo pojęcia te są jedynie propozycjami nazywania problemów i nie są sklasyfikowane w oficjalnych listach zaburzeń tak jak np. uzależnienie od gier lub hazardu.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN