Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
04 kwietnia 2023

Czy medytacja może pomóc w walce z nałogiem?

Medytacja to praktyka, która ma korzystny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Już kilka minut medytacji dziennie może wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie i stan emocjonalny. W dzisiejszym świecie, w którym panuje ciągłe przyspieszenie i stres, medytacja może być szczególnie przydatna, ponieważ pomaga wyciszyć umysł i odnaleźć spokój wewnętrzny.

 

Podczas medytacji skupiamy się na uważnym obserwowaniu rzeczywistości, z wyłączeniem myśli i emocji. Praktyka ta pozwala nam nauczyć się skupienia uwagi na bieżącym momencie i na tym, co dzieje się wokół nas. Dzięki temu zyskujemy zdolność do refleksji i introspekcji, co pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i nasze emocje.

 

Medytacja pomaga również w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. Badania wykazały, że regularna praktyka medytacji zmniejsza poziom kortyzolu, hormonu stresu, który wpływa negatywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto, medytacja pomaga nam nauczyć się radzenia sobie ze stresem w sposób konstruktywny i skuteczny, bez uciekania w zachowania nałogowe.

 

Innym korzyścią płynącą z medytacji jest poprawa jakości snu. Praktyka ta pomaga nam zrelaksować się i odprężyć, co pozwala na lepsze zasypianie i głębszy sen. Co więcej, medytacja może również wpłynąć na naszą kreatywność i produktywność, ponieważ pomaga nam skoncentrować się na jednym zadaniu, eliminując rozproszenie i chaotyczne myśli.

 

Podsumowując, medytacja jest skuteczną i łagodną praktyką, która może pomóc nam w wielu aspektach naszego życia. Regularna medytacja może wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, poprawić nasze samopoczucie, zmniejszyć poziom stresu i lęku, poprawić jakość snu, a nawet zwiększyć naszą kreatywność i produktywność.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN