Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
24 października 2022

Czy można przedawkować nikotynę?

Przedawkowanie nikotyny to stan, który może wystąpić po wypaleniu dużej liczby papierosów w bardzo krótkim czasie, np. w sytuacji dużego stresu. Wówczas organizm nie jest w stanie wydalić szkodliwej substancji, która zaczyna się kumulować, a z której oczyszcza się na bieżąco w przypadku stosowania przerw między kolejnymi papierosami.

 

Zatrucie nikotyną może wystąpić nie tylko poprzez palenie, ale także podczas próby rezygnacji z nałogu, stosując nikotynową terapię zastępczą w formie tabletek, plastrów i gum. Za szczególnie niebezpieczne uznaje się palenie przy jednoczesnym stosowaniu nikotynowej terapii zastępczej. 

 

Pod tym względem bardzo groźne okazują się również popularne papierosy elektroniczne, które można palić w zasadzie wszędzie i bez przerw. Najniebezpieczniejsze okazuje się jednak zatrucie u dzieci, które mylą czasem gumy z nikotyną z cukierkami lub podczas zabawy naklejają sobie niewinnie wyglądający plaster.  

 

Zatrucie nikotyną w pierwszej fazie objawia się nudnościami, wymiotami oraz bólem i zawrotami głowy. Nasilenie objawów zależy od przyjętej dawki oraz przyzwyczajenia organizmu do substancji. Na tym etapie zatrucie można pomylić z zatruciem pokarmowym. Przedawkowanie nikotyny charakteryzuje się też przyspieszeniem akcji serca i niedociśnieniem. Cierpiąca na nie osoba staje się blada, skarży się na zawroty głowy, a w kolejnej fazie mogą pojawić się dreszcze.  

 

Jeśli zatrucie nie zostanie na tym etapie właściwie rozpoznane, stan chorobowy może przerodzić się w bardziej zaawansowane stadium. Przy szczególnie silnym zatruciu mogą wystąpić drgawki, bezdech, zaburzenia pracy serca I utrata przytomności. Moment, w którym następuje przedawkowanie nikotyny jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od organizmu. Warto jednak pamiętać, że istnieje ryzyko śmiertelnego zatrucia nikotyną.  

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN