Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
09 stycznia 2023

Czy od palenia papierosów można schudnąć?

Nikotyna zawarta w papierosach modyfikuje metabolizm, przyspieszając tempo przemiany materii, co powoduje wzrost użycia energii. Stymuluje także syntezę prekursorowego polipeptydu, zaangażowanego w hamowanie pobierania pokarmu i zmniejszenie apetytu.

 

Przyspieszony metabolizm w połączeniu ze spożywaniem mniejszej ilości pokarmu prowadzi do pozornego deficytu energetycznego – a ten w efekcie do utraty wagi. Co ciekawe według WHO osoby palące umiarkowaną ilość papierosów mają niższy wskaźnik masy ciała niż osoby niepalące.

 

Jednakże, nałogowi palacze, wypalający około 2 paczek papierosów dziennie mają już wyższe BMI niż osoby niepalące, co jest związane z przyzwyczajaniem się organizmu do działania nikotyny i wzrostu tolerancji. Co więcej, osoby palące powyżej 40 paczek dziennie częściej mają nadwagę lub są otyłe, z uwagi na mniej higieniczny tryb życia tj.:

 

  • niższą aktywność fizyczną,
     
  • częstsze jednoczesne spożywanie alkoholu,
     
  • mniejszą ilość owoców i warzyw w diecie.

 

Pośrednie „odchudzające” działanie nikotyny może wynikać też z tego, że palacze w sytuacjach stresu lub nudy częściej sięgają po papierosa niż po jedzenie. Z kolei u mężczyzn, którzy rzucili palenie obserwuje się wzrost masy ciała do 4.4 kg, a u kobiet do 5 kg. Przyrost masy ciała jest większy na początku rzucania nałogu i u osób palących intensywnie.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN