Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
07 marca 2023

Czy wysokie wygrane sprawiają, że jest się bardziej narażonym na problemy z hazardem?

Polscy i francuscy badacze sprawdzili jakie znaczenie ma wygrana w hazardzie i co się dzieje z graczami, którzy wygrywają. Z wcześniejszych badań zjawiska wynikało, że to właśnie pieniądze, czyli wygrana finansowa są czynnikiem, który stanowi o atrakcyjności hazardu. Okazuje się jednak, że to nie wysokość kwoty wygranej ma decydujący wpływ na zachowania hazardowe, a znaczenie, jakie gracz przypisuje wygranej.  

 

Dlatego autorka badań dr Bernadeta Lelonek-Kuleta wspólnie z zespołem badaczy z Francji przyjęła koncepcję tzw. znaczącej wygranej, rozumianej, jako wygrana, która jest postrzegana przez graczy, jako ważna. Z ich badań wynika, że około 40% graczy w Polsce doświadczyło znaczącej wygranej. „Wygrana znacząca” to dla największej liczby graczy taka, która została dołożona do domowego budżetu. 

 

Dla drugiej pod względem liczebności grupy graczy wygrana była znacząca ze względu na jej wysokość. Na trzecim miejscu gracze wskazywali wygraną, która zdarzyła się w dobrym momencie, np. tuż przed wakacjami.  Według kolejnego z najczęstszych wskazań „znacząca wygrana” to taka, której stawka wyjściowa stanowiła duże przebicie w stosunku do stawki, jaką postawiono na grę.

 

Badania potwierdziły, że „występowanie znaczącej wygranej współwystępuje z nasileniem problemowego uprawiania hazardu”. Wśród graczy deklarujących znaczącą wygraną występuje bowiem istotnie więcej graczy problemowych niż wśród tych bez wygranej.  

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN