Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
01 sierpnia 2022

Czym jest pornografia i dlaczego ludzie ją oglądają?

Pornografia to treści, które przedstawiają osoby lub przedmioty wyłącznie w kontekście seksualnym, mając na celu wywołanie podniecenia u oglądającej ją osoby.

 

Pierwszym odkryciem treści pornograficznej była rzeźba nosząca nazwę „Wenus z Willendorfu”. Jej wiek naukowcy szacują na 28 000 lat. Wynaleziony Internet w latach 80. ubiegłego wieku przyniósł przełom w możliwości rozpowszechniania i dostępu do treści pornograficznych.

 

Z badań P. B. Bőthe wynika, że najczęstszymi motywacjami do oglądania treści pornograficznych jest:

 

  • poszukiwanie przyjemności seksualnej,
     
  • ciekawość,
     
  • próby uniknięcia przeżywanych stanów takich jak stres czy nuda,
     
  • niska satysfakcja z życia seksualnego.

 

W swoich ostatnich badaniach prof. Izdebski stwierdza, że w trakcie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost częstotliwości oglądania pornografii, którą ogląda 62% Polaków i 26% Polek

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN