Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
20 czerwca 2023

Czym jest psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień to proces terapeutyczny skoncentrowany na pomocy osobom uzależnionym w zaprzestaniu zachowań nałogowych lub zmniejszeniu ich wpływu na codzienne życie. W trakcie terapii, osoba uzależniona otrzymuje wiedzę na temat mechanizmów nałogu oraz symptomów nawrotu, co jest niezwykle istotne w procesie leczenia.

 

Terapia uzależnień skupia się również na nauce rozpoznawania i wyrażania emocji, które często pozostają niewyrażone, prowadząc do napięcia i podwyższają ryzyko nawrotu uzależnienia. Osoby uzależnione uczą się, jak radzić sobie z emocjami, by uniknąć napięcia emocjonalnego i ryzyka powrotu do nałogu.

 

Kolejnym ważnym elementem psychoterapii uzależnień jest nauka odraczania nagrody. Osoby uzależnione uczą się, jak radzić sobie z chęcią natychmiastowej gratyfikacji, co jest jednym z głównych czynników utrzymujących uzależnienie. Terapia pomaga osobom uzależnionym w rozwijaniu umiejętności kontrolowania impulsów oraz wykorzystywania zdrowych mechanizmów radzenia sobie z pokusami.

 

W trakcie terapii uzależnień, kładzie się również duży nacisk na umiejętności społeczne, w tym asertywność i nawiązywanie zdrowych relacji. Osoby uzależnione uczą się, jak rozwijać zdrowe relacje z innymi ludźmi i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą prowadzić do nawrotu uzależnienia.

 

Niektóre osoby uzależnione cierpią na dodatkowe zaburzenia psychiczne, takie jak zaburzenia lękowe czy depresja. W takich przypadkach, psychoterapia uzależnień skupia się również na leczeniu tych schorzeń, co pomaga w osiągnięciu pełnej trzeźwości.

 

Podsumowując, psychoterapia uzależnień to kompleksowy proces terapeutyczny, skupiający się na nauce zdrowych mechanizmów radzenia sobie z nałogiem i rozwijaniu umiejętności społecznych, co pomaga osobom uzależnionym w osiągnięciu trwałej trzeźwości.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN