Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
25 lipca 2023

Czym jest terapia grupowa?

Terapia grupowa to wyjątkowo ważne narzędzie stosowane w dziedzinie psychologii i psychiatrii. To metoda terapeutyczna, której celem jest pomoc osobom borykającym się z różnymi problemami, zarówno psychicznymi, jak i emocjonalnymi. Terapia grupowa jest przeznaczona dla osób zmagających się z szeregiem problemów. Dotyczy to nie tylko osób zmagających się z uzależnieniami, ale także tych cierpiących na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia adaptacyjne (takie jak syndrom DDA/DDD), czy zaburzenia lękowe. To także doskonałe narzędzie wsparcia dla osób, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów międzyludzkich.

 

Dlaczego właśnie terapia grupowa?

Podstawą terapii grupowej jest założenie, że człowiek jest istotą społeczną i dlatego często najlepiej radzi sobie z problemami dzięki wsparciu innych ludzi. W przypadku terapii grupowej, bezpieczne i wspierające środowisko zapewnia prowadzący terapeutę.

Dobór uczestników grupy to kluczowy element terapii grupowej. Prowadzący ją psychoterapeuta zawsze starannie dobiera członków grupy, aby byli do siebie podobni pod kątem doświadczanych trudności. Ten proces selekcji pomaga stworzyć bezpieczne i terapeutyczne warunki, w których każdy uczestnik może czuć się zrozumiany i wspierany.

 

Terapia grupowa – dawanie i odbieranie informacji zwrotnych

Jednym z najważniejszych elementów terapii grupowej jest możliwość dawania i otrzymywania informacji zwrotnych. Jest to kluczowy element procesu terapeutycznego, który przyczynia się do rozwoju umiejętności komunikacji oraz stanowi bodziec do zmiany sposobu postrzegania swoich trudności.

Terapia grupowa umożliwia pacjentom zrozumienie, jak ich działania wpływają na innych i jak mogą wpływać na ich własne doświadczenia. To miejsce, w którym uczestnicy mogą wyrażać swoje uczucia, myśli i obawy, a także uzyskać informacje zwrotne, które mogą pomóc im zrozumieć siebie i swoje zachowanie lepiej.

 

Podsumowanie: korzyści z terapii grupowej

Podsumowując, terapia grupowa to ważna i skuteczna metoda terapeutyczna. Dzięki starannemu doborowi uczestników i umiejętnościom prowadzącego, terapia grupowa stwarza bezpieczne i wspierające środowisko, w którym uczestnicy mogą pracować nad swoimi problemami. Korzyści płynące z terapii grupowej obejmują zrozumienie swojego zachowania, poprawę umiejętności komunikacyjnych oraz wsparcie społeczne.

Jednak terapia grupowa nie jest odpowiednia dla każdego. Jak każda forma terapii, może nie być odpowiednia dla wszystkich osób lub dla wszystkich rodzajów problemów. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doświadczonym profesjonalistą, aby dowiedzieć się więcej i podjąć informowaną decyzję.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN