Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
18 kwietnia 2023

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie jest sposobem radzenia sobie, który mogą przejawiać bliscy w kontakcie z osobą uzależnioną od substancji (alkohol, narkotyki, leki) lub od zachowań (seks, hazard, internet).

 

Współuzależnienie możemy stwierdzić w sytuacji, gdy:

 

 • występuje silna potrzeba koncentrowania się na zachowaniu osoby uzależnionej (czy pije/bierze, jak sobie radzi, czy zostanie zwolniona z pracy itp.);
   
 • minimalizowanie, ukrywanie, zaprzeczanie, tłumaczenie nałogu bliskiej osoby - osoby współuzależnione mogą czuć się odpowiedzialne za uzależnienie bliskiej osoby i w wyniku tego odczuwać silny wstyd, który wzmacnia potrzebę umniejszania nałogu bliskiej osoby;
   
 • podejmowanie prób kontrolowania osoby uzależnionej tak, aby ograniczyła lub zaprzestała przejawiać zachowania nałogowe (wylewanie alkoholu do zlewu, przeszukiwanie domu w poszukiwaniu narkotyków, substancji, zamykanie w domu, odłączanie internetu, blokowanie kart kredytowych itp.);
   
 • przejmowanie obowiązków osoby uzależnionej, chronienie jej przed konsekwencjami uzależnienia (usprawiedliwianie nieobecności w pracy, utrzymywanie jej, sprzątanie po niej);
   
 • przeżywanie silnych, negatywnych emocji takich jak lęk, wstyd, złość, bezradność, niepokój, trudność w podjęciu decyzji o zostawieniu osoby uzależnionej, trudność w angażowaniu się w aktywności niezwiązane z osobą uzależnioną.

 

Pamiętaj, że terapia osób współuzależnionych jest równie istotna jak osób uzależnionych i powinna być podjęta niezależnie od abstynencji i terapii samej osoby uzależnionej!

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN