Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
14 listopada 2022

Czym są syntetyczne kannabinoidy?

Syntetyczne kannabinoidy to substancje częściowo imitujące działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu (THC), odpowiadającego za odurzające działanie konopi. Są największą grupą wśród nowych substancji psychoaktywnych, potocznie nazywanych dopalaczami. Sprzedawane najczęściej w formie przypominającej susz, oryginalnie występują jako proszek lub płyn.   

 

Są to substancje bardzo niebezpieczne, ponieważ zawierają niezwykle wysokie stężenia związków aktywnych (niespotykane w konopiach), a dodatkowo mogą oddziaływać na więcej receptorów. Opracowanie syntetycznych kannabinoidów zrodziło się w latach 70-tych, w związku z prawnymi regulacjami  wykluczającymi używanie marihuany w wielu krajach.  

 

Jaki mają wpływ na organizm?

 

Najistotniejsze w przypadku syntetycznych kannabinoidów wydaje się, że aktualną wiedzę na temat wpływu syntetycznych kannabinoidów na organizm ludzki opieramy na badaniach dotyczących THC zawartego w konopiach. THC jest częściowym agonistą receptorów kannabinoidowych typu 1, a syntetyczne kannabinoidy są pełnymi agonistami tych receptorów i ich wpływ na układ nerwowy jest bez porównania większy. 

 

Oznacza to, że nawet bardzo wysoka dawka konopi, czy to w postaci haszyszu, czy marihuany nie wpływa na organizm ludzki w tak poważnym stopniu, jak nawet niewielka dawka syntetycznych kannabinoidów. 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN