Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
06 czerwca 2023

Czynniki, które mogą być pomocne w utrzymaniu abstynencji

W utrzymaniu trzeźwości kluczowe znaczenie ma znalezienie odpowiednich czynników wspierających, które pomogą osiągnąć ten cel. Istnieje wiele czynników, które mogą pomóc w utrzymaniu trzeźwości, a niektóre z nich są szczególnie ważne i często wymieniane przez ekspertów.

 

Do najczęstszych zaliczają się:
 

 • przeżywanie zazwyczaj pozytywnych stanów emocjonalnych, niski poziom lęku,
   
 • zdolność do rozpoznawania mechanizmów uzależnienia, świadomość swojego nałogu,
   
 • umiejętność spędzania wolnego czasu, posiadanie zainteresowań,
   
 • umiejętność stawiania granic, asertywność,
   
 • otrzymywanie wsparcia społecznego,
   
 • praca,
   
 • brak innych zaburzeń takich jak depresja, lęk, stany psychotyczne,
   
 • zdolność do relaksowania się,
   
 • umiejętność rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania swoich emocji,
   
 • motywacja wewnętrzna,
   
 • zdolność do nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

 

Które z tych czynników są kluczowe Twoim zdaniem?

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN