Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
11 lipca 2023

Depresja w Polsce: Jak rozpoznać symptomy i znaleźć pomoc

W Polsce, depresja stanowi znaczące wyzwanie dla zdrowia publicznego. Z najnowszych danych wynika, że około 1,5 miliona Polaków otrzymało diagnozę zaburzeń depresyjnych, jednak eksperci szacują, że rzeczywista liczba może wynosić aż 8 milionów. W tym artykule omówimy objawy depresji według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11, oraz pokażemy jak znaleźć wsparcie w Polsce.

 

Objawy Depresji

Według ICD-11, zaburzenia depresyjne charakteryzują się następującymi objawami:

 • Depresyjny nastrój: uczucie smutku, irytacji, pustki wewnętrznej

 • Brak zainteresowania aktywnościami: spadek lub utrata zaangażowania w aktywności, które wcześniej przynosiły przyjemność

 • Zmęczenie i brak energii: osłabienie, brak motywacji

 • Zaburzenia snu: bezsenność lub nadmierna senność

 • Zaburzenia apetytu: brak apetytu lub jego nadmiar


Depresja może także współwystępować z innymi zaburzeniami, takimi jak:

 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

 • Zespół stresu pourazowego

 • Zaburzenia lękowe

 • Uzależnienia

 • Schizofrenia

 • Choroby somatyczne, np. nowotwory, cukrzyca, niedoczynność tarczycy

 

Znaczenie wsparcia i pomocy

Osoby zmagające się z depresją często wycofują się z życia społecznego i zawodowego, mają trudności w koncentracji, i mogą nie widzieć sensu w życiu. Jest to poważne zagrożenie, które wymaga interwencji.
 

Jak Pomóc?

Jeśli zauważasz u siebie lub bliskiej osoby objawy depresji, nie ignoruj ich. Pomoc psychologiczna i wsparcie są kluczowe.

W Polsce dostępne są różne linie telefoniczne oferujące wsparcie dla osób potrzebujących pomocy:

 • Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123, czynny codziennie 14:00 – 22:00

 • Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, czynny całą dobę

 • ITAKA – Antydepresyjny Telefon Zaufania: 22 484 88 01, czynny pon.-pt. 15:00 – 20:00

 • Telefon Zaufania Młodych: 22 484 88 04, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00 – 21:00

 • Bezpłatny Telefon Zaufania dla Osób Będących w Żałobie: 800 108 108, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00

 • Bezpłatny Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla Dzieci i Młodzieży: 800 12 12 12, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 20:00

 • Telefon Zaufania dla Seniorów: 22 635 09 54, czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 17:00 – 20:00. W środy dodatkowo w godz. 14:00 – 16:00 - dyżur w tematyce choroby Alzheimera

 • Niebieska Linia – Bezpłatny Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002, czynny całą dobę

 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji: 22 594 91 00, czynny w środy i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00

 

 

Podsumowanie

Depresja jest poważnym problemem, który dotyka miliony Polaków. Zrozumienie objawów i korzystanie z dostępnych form wsparcia jest kluczowe w radzeniu sobie z tym stanem. Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz pomóc bliskiej osobie, nie wahaj się skorzystać z powyższych zasobów.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN