Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
08 czerwca 2022

Dlaczego rzucenie palenia jest trudne?

Statystycznie co piąty Polak przyznaje się do palenia papierosów. Procent osób uzależnionych od nikotyny nadal jest wysoki, mimo powszechnej wiedzy o szkodliwości tego nałogu oraz rosnących z roku na rok cen produktów tytoniowych.

 

Zdecydowana większość palaczy chce rzucić palenie, jednak nie potrafi tego zrobić. Dlaczego rzucenie palenia jest takie trudne?

 

 • Nikotyna wywołuje gwałtowne i intensywne objawy abstynencyjne u osób, które próbują rzucić palenie. Wielu palaczy doświadcza objawów abstynencyjnych codziennie rano i z tego powodu sięgają po papierosy (lub inne wyroby tytoniowe) tuż po przebudzeniu.   
   
 • Istotna jest droga przyjmowania – palenie dostarcza do mózgu substancje psychoaktywne niemal równie szybko, jak ich wstrzykiwanie. Przyjmowanie nikotyny bądź tytoniu w formie tabaki, gum do żucia lub plastrów nikotynowych sprawia, że docierają do mózgu wolniej, a przez to są mniej uzależniające.  
   
 • Co więcej, istnieją genetyczne predyspozycje do uzależnienia od nikotyny, związane z szybkością wydalania jej z organizmu. Prawdopodobieństwo uzależnienia rośnie wraz z szybszym metabolizowaniem nikotyny.  
   
 • Dym tytoniowy zawiera substancje, które blokują enzym mózgowy MAO, co przyczynia się do powstawania nałogu. MAO odpowiada za rozkład dopaminy – neuroprzekaźnika wywołującego poczucie spełnienia i zadowolenia. Gdy MAO jest blokowana, poziom dopaminy wzrasta, co skutkuje poprawą nastroju oraz odczuwaniem przyjemności z każdego papierosa. W trakcie objawów abstynencyjnych, poziom dopaminy obniża się, a palacz zaczyna odczuwać przygnębienie.  
   
 • Przez to, że tytoń jest legalny i łatwo dostępny, osoby usiłujące rzucić palenie są narażone na kontakt z różnymi wyzwalaczami np. produkty widoczne w sklepach, stoiska w galeriach handlowych czy mijanie innych palaczy. Kontekst społeczno-kulturowy odgrywa ważną rolę – palenie często jest przedstawiane jako coś modnego, łączone z młodością lub okazją do budowania kontaktów społecznych podczas spotkań towarzyskich i przerw w pracy.  

 

Wszystkie te czynniki powodują, że tytoń jest silnie uzależniający, a nawet 40% osób zaczynających palić jest od niego uzależnionych.  

 

Źródło: David Nutt „Narkotyki bez paniki” (2021) 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN