Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
21 marca 2023

Jak możesz pomóc osobie uzależnionej?

Wspieranie bliskich w walce z chorobą jest trudne. Zwłaszcza, że często chcąc pomóc sami wplątujemy się we współuzależnienie.  W pierwszej kolejności warto więc naprawdę zadbać o siebie. Nie pomożemy drugiej osobie, jeśli sami nie wiemy, dlaczego chcemy to robić, co to dla nas znaczy i gdzie leżą nasze granice oraz jak je chronić. 

 

W każdej poradni leczenia uzależnień, w ramach kontraktu z NFZ, na pojedyncze konsultacje lub na stałą terapię mogą zapisać się wszyscy bliscy osób uzależnionych. Z takich porad, w obliczu walki z trudną chorobą, naprawdę warto korzystać! 

 

Podstawowymi zasadami w byciu blisko z osobą uzależnioną są ponadto: 

 

 • Akceptacja choroby
  Pewnego dnia trzeba w końcu uznać, że uzależnienie nie przejdzie samo, ani się “w końcu” nie skończy. To choroba przewlekła, której leczenie może trwać bardzo długo, nie zawsze przynieść oczekiwany skutek oraz mieć swoje nawroty, nawet po długim czasie. 
   
 • Koniec z ochroną
  Aby osoba uzależniona zrozumiała, na jakim etapie swojego życia jest, musi na własnej skórze odczuć konsekwencje nałogu. Trzeba pokazywać skutki jej zachowania, zamiast je niwelować – jak np. bałagan w całym domu, potłuczone rzeczy, niezapłacone rachunki.  
   
 • Brak wiary w obietnice
  Osoba uzależniona często składa obietnice poprawy, aby móc dalej kontynuować swój nałóg. Jeśli wiesz, że są bez pokrycia – nie łudź się więcej. Nie ma też sensu wdawanie się w różne kłótnie, szantaże czy groźby.  
   
 • Pilnowanie adekwatnych funkcji w rodzinie
  Uzależnienie często wymusza na wszystkich członkach rodziny podporządkowanie się jego rytmowi. Zaburza to podstawowe funkcje pełnione w rodzinie i podział obowiązków. Partner i dzieci są obciążani tym, co było w zakresie obowiązków osoby uzależnionej. Dlatego ważne jest przywrócenie właściwej hierarchii i zasad. 
   
 • Wspieranie miłością i zrozumieniem osób podejmujących leczenie
  Okres abstynencji w każdym nałogu jest trudny. Osoba wychodząca z uzależnienia potrzebuje naszego wsparcia, zrozumienia i uprzejmości na co dzień. Doceniajmy więc każdą drobną rzecz, którą uda jej się w tym kierunku zrobić. Warto też wspomóc ją w unikaniu sytuacji, miejsc oraz towarzystwa, które mogą wyzwalać w niej trudne emocje. Szczególnie na początku. 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN