Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
13 maja 2022

Jak rzucić palenie? Sposoby na rzucenie palenia

Wiele osób w trakcie rzucania palenia papierosów decyduje się na przyjmowanie różnych środków, mających zmniejszyć nieprzyjemny głód nikotynowy. Najczęstszymi „zamiennikami” palenia papierosów są tabletki zawierające cytyzynę, czy gumy do żucia z nikotyną. Innym sposobem redukcji szkodliwości palenia papierosów jest kupno e-papierosa, który nie wytwarza szkodliwego dla innych dymu, a także nie zawiera substancji smolistych. 

 

Osoby, które planują definitywnie zerwać z nałogiem nie powinny jednak stosować e-papierosów, pamiętając o kilku wskazówkach:

 

 1. Chęć zapalenia jest normalna, nie ulegaj pierwszym pokusom

  Pojawianie się myśli i chęci zapalenia to całkowicie naturalne objawy, mogące pojawiać się kilka razy dziennie. Głód wynikający z tych myśli może się nasilać w ciągu dnia, jednak będzie miał on formę załamującej się fali – będzie słabł z czasem trwania abstynencji.
   
 2. Unikaj kontaktu z papierosami i osobami palącymi

  Wystrzeganie się sytuacji, które jakkolwiek kojarzą się z paleniem może bardzo pomóc. Na początkowej drodze abstynencji od papierosów nie wskazany jest kontakt z innymi osobami, które palą. Szczególnym wyzwalaczem może być dym papierosowy, którego należy unikać. Nie należy także posiadać przy sobie papierosów ani zapalniczki.
   
 3. Zamiast wspominać palenie, myśl o postawionym celu

  Głód nikotynowy jest zjawiskiem, na które należy być szczególnie uważnym – nie należy jednak wzmacniać go fantazjami i wspomnieniami dotyczącymi palenia. Aby poradzić sobie z głodem, należy go sobie uświadomić i spróbować przekierować uwagę na inne sprawy. Pomocna może być również pamięć o celu, jakim jest ograniczenie palenia lub abstynencja od papierosów.
   
 4. Wykorzystuj relaksację, aby uspokoić organizm

  Ludzie często sięgają po papierosy w sytuacjach stresowych, a głębokie oddychanie przy paleniu uspokaja organizm. Warto nauczyć się relaksowania w inny sposób, wykorzystując ćwiczenia oddechowe i relaksacje Jacobsona lub Schultza.
   
 5. Nie zapominaj, jakie szkody powoduje palenie papierosów

  Świadomość negatywnych i pozytywnych konsekwencji palenia może pomóc ocenić obiektywnie sytuację. Z jednej strony palenie powoduje bardzo poważne szkody dla układu oddechowego, czy krwionośnego. Z drugiej jednak strony jest często jedynym sposobem na stres, czy nawiązanie relacji z innymi ludźmi. Wiedząc, w czym palenie nam „pomaga”, możemy zastanowić się nad zdrowszym sposobem zaspokajania tych potrzeb.
   
 6. Powiedz innym o swojej decyzji rzucenia palenia

  Poinformuj bliskie Ci osoby o tym, że próbujesz rzucić palenie i poproś, aby nie proponowały Ci papierosów.

 

Jeżeli nie udaje Ci się zrezygnować z palenia pomimo wielu prób i dużej motywacji, zachęcamy do skorzystania z konsultacji ze specjalistą, takim jak psycholog lub terapeuta uzależnień.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN