Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
23 stycznia 2023

Jak wygląda życie seksualne Polaków?

W opublikowanym raporcie z Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2022, którego autorem jest Medonet, dowiadujemy się, że w 2022 roku uprawiamy mniej seksu niż w latach 2020 - 2021. 33% kobiet oraz 34% mężczyzn uprawia seks kilka razy w miesiącu. W latach poprzednich było to odpowiednio 34% dla kobiet i 38-39 % u mężczyzn. Codziennie seks uprawia 2% mężczyzn i 1% kobiet.  

 

Największą zmianę obserwujemy w grupie osób, które seksu nie uprawiają w ogóle. Jest to 26 procent dorosłych Polaków, co daje o 2 pp. więcej niż w 2021 roku i 5 pp. więcej niż w 2020 roku.  Największy odsetek takich osób jest wśród 18-24-latków i osób powyżej 65. roku życia. Najaktywniejszą seksualnie grupą są 35-44-latkowie. 

 

20 procent Polaków uprawiających seks nie stosuje żadnych zabezpieczeń. Do tej grupy nie zostały wliczone osoby, które rezygnują z zabezpieczenia, ponieważ mają stałego partnera lub starają się o dziecko.

 

Seks bez zabezpieczenia uprawia najwięcej osób z grupy wiekowej 55-64 lat (32 procent), natomiast najmniej z grupy 18-24-latków (4 procent). 19 procent Polaków zawsze podczas stosunku stosuje prezerwatywę, a 15 procent stosuje inną  formę antykoncepcji. 

 

Źródło: Narodowy Test Zdrowia Polaków 2022

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN