Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
07 listopada 2022

Jaki alkohol najczęściej piją Polacy?

Dane GUS wskazują, że w roku 2020 Polak spożył średnio: 3.7 litra wyrobów spirytusowych (100% alkoholu), 6.4 litra win i miodów pitnych, 93.6 litrów piwa. W przeliczeniu na 100% alkoholu średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca Polski wyniosło 9.6 litra. 

 

Dane Ministerstwa Zdrowia z 2015 roku wskazywały, że w Polsce:

 

  • około 600-700 tys. osób było uzależnionych od alkoholu,

  • 12% społeczeństwa nadużywało alkoholu,

  • w rodzinach z problemem alkoholowym żyje około 3-4 milionów osób, w tym 1.5-2 miliona dzieci.

 

W 2016 roku średnia spożycia alkoholu w Polsce była wyższa niż średnia europejska, a Polska pod tym względem plasowała się w czołówce rankingu. Szacowano, że jeden mieszkaniec wypijał rocznie około 10.4 litra czystego alkoholu etylowego (dane WHO).  Instytut Psychiatrii i Neurologii wskazywał, że średnie spożycie alkoholu w Polsce na jednego mieszkańca to 9.4 litra, a w samej Warszawie jest wyższe od przeciętnego i wynosi 13.3 litra.  

 

Polacy najczęściej piją: 

 

  • piwo (56%),
  • wódkę (36%),
  • wino (8%).

 

W samej Warszawie większy jest jednak udział w spożyciu win – jest to 25 proc. całej konsumpcji.  Z kolei Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol w sposób problemowy. W Warszawie osób pijących ryzykownie jest około 118 tys., a szkodliwie 84 tys.  

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN