Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
16 maja 2023

Jakie mechanizmy uzależnienia można wyróżnić?

W trakcie procesu terapeutycznego jednym z kluczowych celów jest zidentyfikowanie mechanizmów, które prowadzą do uzależnienia i ich przerwanie. Wyróżnia się trzy główne mechanizmy uzależnienia, które są kluczowe dla procesu terapeutycznego:

 

Mechanizm iluzji i zaprzeczeń – mechanizm ten powoduje, że wyrządzane przez zachowanie nałogowe szkody są postrzegane jako mniej dotkliwe. Osoba uzależniona przestaje dostrzegać realne konsekwencje swojego nałogu.

Mechanizm obejmuje zaprzeczanie występowania uzależnienia, minimalizacji szkód, obwinianie innych o stosowane przez siebie używki lub angażowanie w zachowania, odrealnione fantazje na temat swojego uzależnienia, wspominanie wyłącznie pozytywnych chwil związanych z nałogiem.

 

Mechanizm nałogowego regulowania uczuć – mechanizm oddziałuje na przeżywane przez osobę uzależnioną emocje, a także sposób ich rozumienia. Przejawia się:

  • odczuwaniem braku/głodu substancji,
  • trudność w akceptowaniu i przeżywaniu złości, smutku czy lęku,
  • przy odczuwaniu dyskomfortu fizycznego lub emocjonalnego pojawia się silna chęć poszukiwania ulgi w używce lub zachowaniu,
  • używka staje się jedynym remedium na trudne stany emocjonalne,
  • pojawiające się emocje mogą być niewspółmierne do przeżywanych doświadczeń.

 

Mechanizm rozproszonego i rozdwojonego “Ja” – osoba uzależniona postrzega siebie na dwóch biegunach. Będąc pod wpływem substancji, widzi siebie jako pewną siebie, posiadającą kontrolę nad swoim życiem. Kiedy substancja przestaje działać, samoocena osoby uzależnionej gwałtownie spada.

Substancja może wyzwalać skrajne przekonania na swój temat - siła i sprawczość pod wpływem substancji oraz słabość i bezbronność w trakcie abstynencji. Może doprowadzić do tego, że substancja dając złudne poczucie kontroli, stanie się największą wartością, pogłębiając uzależnienie.

 

Pamiętaj! Powyższe informacje nie spowodują, że zaczniesz rozpoznawać mechanizmy uzależnienia. Aby “rozbroić” mechanizmy, konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy specjalisty terapii uzależnień!

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN