Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
09 maja 2023

Jakie są dostępne rodzaje terapii uzależnień?

Głównym sposobem leczenia uzależnień jest terapia, która obejmuje różne formy interwencji terapeutycznych. Istnieją dwa główne rodzaje terapii dla osób uzależnionych, a są nimi terapia stacjonarna oraz terapia ambulatoryjna. Każdy z tych rodzajów terapii ma swoje zalety i ograniczenia, a wybór odpowiedniej formy zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta.

 

Terapia stacjonarna
 

Polega na przebywaniu w ośrodku leczenia uzależnień, który zapewnia odpowiednie warunki terapeutyczne (brak kontaktu z substancją, stały rytm dnia, odpowiednie zalecenia terapeutyczne). Pobyt w ośrodku przygotowuje osobę uzależnioną do radzenia sobie ze swoim uzależnieniem w momencie, kiedy opuści ona ośrodek.

Zazwyczaj pobyt w ośrodkach stacjonarnych trwa od 6 do 12 miesięcy, ale są również ośrodki 6, 8 i 12 tygodniowe. W trakcie pobytu uczestnikom terapii zapewnia się terapię grupową oraz indywidualną. Jednym z ważniejszych elementów terapii stacjonarnej jest dzielenie się historią, spostrzeżeniami i przemyśleniami z innymi uczestnikami, którzy mają ten sam cel - poradzić sobie ze swoim uzależnieniem.

 

Terapia ambulatoryjna
 

Ma mniejszą intensywność od terapii stacjonarnej. Polega na uczestnictwie w terapii indywidualnej lub grupowej, zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu w wyznaczonym miejscu. Zazwyczaj sesja indywidualna trwa 50 minut, a sesja grupowa około 2-3 godzin (w zależności od jej celu). Można uczestniczyć również w całodniowych warsztatach dla osób uzależnionych, które dostarczają ważnych informacji o uzależnieniu. Terapia ambulatoryjna nie zapewnia warunków pozbawionych wyzwalaczy, a wręcz przeciwnie.

Osoba uczestnicząca w terapii ambulatoryjnej jest aktywna zawodowo i jest bardziej narażona na działanie wyzwalaczy w przeciwieństwie do uczestników terapii stacjonarnej. Terapię ambulatoryjną lub stacjonarną zaleca się w zależności od potrzeb, możliwości oraz stopnia uzależnienia.

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN