Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

UNODC szacuje, że na świecie jest około 25 milionów osób problemowo używających narkotyków. Około 15 milionów z nich to osoby problemowo używające substancji opioidowych, a 11 milionów to osoby, które problemowo używają heroiny. 

 

Globalna epidemia infekcji HIV i zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) jest często napędzana i podtrzymywana przez praktyki związane z wstrzykiwaniem ww. substancji. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia opracowała wytyczne dotyczące farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych dla osób uzależnionych od opioidów. 

 

Jak czytamy we wstępie do wydania polskiego, wytyczne oparte są na systematycznych przeglądach dostępnego piśmiennictwa i konsultacjach z ekspertami z różnych regionów świata. Eksperci analizowali dane z przeglądów i metaanaliz oraz oceniali ryzyko i korzyści wynikające z różnych opcji także pod względem praktycznym. 

 

Są przeznaczone dla osób zaangażowanych w zapewnianie farmakoterapii uzależnienia od opioidów na każdym poziomie i stanowią ważny element wykorzystywany w narodowych i regionalnych programach leczenia. Wytyczne można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://fundacjadolcevita.pl/lib/r6qdml/Wytyczne_farmakoterapii_uzaleznienia_opioidowego_wspieranej_psychospolecznie-jrqg9uku.pdf

 

Jakie są wytyczne do leczenia osób uzależnionych od opioidów?

21 listopada 2022
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Obserwuj nas w mediach społecznościowych: