Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
27 czerwca 2022

Kompulsywne objadanie się – jak je leczyć?

W zaburzeniu odżywiania objawiającym się napadami objadania się (BED) znaczącą rolę odgrywają tzw. negatywne emocje oraz brak umiejętności ich regulowania. 

 

W związku z tym leczenie BED wymaga współpracy kilku specjalistów. Najczęściej są to:

 

  • psychoterapeuta
  • dietetyk
  • psychiatra
  • internista (w niektórych przypadkach)

 

Jako podstawę leczenia uznaję się tu psychoterapię. Do skutecznych metod teraputycznych w tym obszarze zalicza się aktualnie:

  • terapię poznawczo-behawioralną
  • terapię dialektyczno - behawioralną
  • psychoterapię psychoanalityczną

 

W pierwszych dwóch nurtach cel terapii dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta, co osiąga się poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia. 

 

W nurcie psychodynamicznym uznaje się natomiast, że przyczyną zaburzeń odżywiania mogą być m.in. traumatyczne doświadczenia osoby chorej, które są przez nią wypierane. Wtedy leczenie oferowane pacjentowi polega na pomocy w uświadomieniu sobie „niechcianych” emocji oraz ich przyczyn, a także w nauce funkcjonowania w zgodzie z nimi. 

 

Rokowanie u pacjentów z BED jest bardziej pomyślne niż w przypadku innych zaburzeń odżywiania. Remisję uzyskuje od 50 do 80% osób, które przeszły leczenie natomiast najlepsze rezultaty przynosi połączenie oddziaływań farmakologicznych oraz psychoterapeutycznych podejmowanych jednocześnie. 

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN