Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
15 czerwca 2022

Kompulsywne objadanie się – jak je rozpoznać?

Czy występują u ciebie objawy kompulsywnego objadania się? O utracie kontroli może świadczyć występowanie minimum trzech czynników z wymienionych. BED charakteryzują też epizody żarłoczności, które powtarzają się minimum 2 razy w tygodniu przez ostatnie 6 miesięcy.

 

 • Jesz znacznie szybciej niż zwykle

  Spożywanie posiłków zajmuje Ci o wiele mniej czasu niż wcześniej, nawet kiedy nie musisz się spieszyć.

   
 • Jesz do momentu poczucia całkowitej pełności

  Kończysz swój posiłek dopiero wtedy, kiedy poczujesz nieprzyjemne uczucie sytości, które objawia się bólem brzucha.

   
 • Starasz się jeść w ukryciu przed innymi

  Wstydzisz się za swoje zachowanie, dlatego wolisz jeść w samotności. W ten sposób zabezpieczasz się przed negatywnymi komentarzami innych.

   
 • Jesz mimo braku uczucia fizycznego głodu

  Najczęściej ma miejsce poza standardowymi posiłkami, kiedy Twój organizm nie domaga się pokarmu. Mimo to zjadasz wtedy znaczne ilości jedzenia.

   
 • Objadasz się, aby radzić sobie z emocjami

  Smutek, złość, samotność, stres oraz inne negatywne emocje sprawiają, że aby sobie z nimi poradzić, decydujesz się na spożycie większej ilości pokarmu.

   
 • Objadanie się powoduje u Ciebie poczucie winy

  Mimo chwilowej poprawy humoru, po zakończeniu jedzenia Twój nastrój szybko ulega pogorszeniu, a także pojawiają się wyrzuty sumienia.
   

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN