Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Kompulsywne objadanie się, inaczej nazywane napadowym objadaniem się lub BED (ang. binge eating disorder), należy do grupy zaburzeń odżywiania, a w latach 50. XX wieku został uznany jako osobna jednostka chorobowa. Statystycznie problem ten dotyka prawie co piątą kobietę w Polsce.

 

Jako główne przyczyny jedzenioholizmu najczęściej wymienia się:
 

  • nieradzenie sobie ze stresem,

  • brak zachowania regularności w posiłkach,

  • nieradzenie sobie z presją otoczenia i kultem idealnej sylwetki,

  • narzucanie sobie zbyt restrykcyjnej diety,

  • jedzenie z nudów,

  • konflikty w rodzinie,

  • otyłość w dzieciństwie,

  • depresja.


Kompulsywne objadanie się jest chorobą, którą trudno pokonać samodzielnie. Bardzo ważne jest więc skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty. Pomocne w walce z nałogiem są także aplikacje mobilne, często występujące w wersjach bezpłatnych, takie jak Nałogometr https://nalogometr.pl/

 

Kompulsywne objadanie się – jakie są przyczyny?

10 maja 2022
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Obserwuj nas w mediach społecznościowych: