Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
10 maja 2022

Kompulsywne objadanie się – jakie są przyczyny?

Kompulsywne objadanie się, inaczej nazywane napadowym objadaniem się lub BED (ang. binge eating disorder), należy do grupy zaburzeń odżywiania, a w latach 50. XX wieku został uznany jako osobna jednostka chorobowa. Statystycznie problem ten dotyka prawie co piątą kobietę w Polsce.

 

Jako główne przyczyny jedzenioholizmu najczęściej wymienia się:
 

  • nieradzenie sobie ze stresem,

  • brak zachowania regularności w posiłkach,

  • nieradzenie sobie z presją otoczenia i kultem idealnej sylwetki,

  • narzucanie sobie zbyt restrykcyjnej diety,

  • jedzenie z nudów,

  • konflikty w rodzinie,

  • otyłość w dzieciństwie,

  • depresja.


Kompulsywne objadanie się jest chorobą, którą trudno pokonać samodzielnie. Bardzo ważne jest więc skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty. Pomocne w walce z nałogiem są także aplikacje mobilne, często występujące w wersjach bezpłatnych, takie jak Nałogometr https://nalogometr.pl/

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN