Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
04 lipca 2023

Kompulsywne zachowania seksualne wśród młodzieży

W najnowszej publikacji naukowej dr. Efrati i jego zespołu zostały przedstawione rewelacyjne wyniki badań dotyczące kompulsywnych zaburzeń seksualnych (CSBD) wśród młodzieży. Odkrycia te mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia wpływu aktywności seksualnej online na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

 

Kompulsywne Zaburzenia Zachowań Seksualnych (CSBD) u nastolatków 

CSBD to termin opisujący obsesyjne myśli i działania o charakterze seksualnym, które negatywnie wpływają na jakość życia. Wśród nastolatków aktywnie angażujących się w relacje seksualne wyłącznie przez internet, zaburzenia te okazały się być znacząco bardziej powszechne.

 

Kluczowe objawy CSBD

Utrata kontroli nad czasem poświęconym fantazjom seksualnym i konsumpcji materiałów pornograficznych stanowi jeden z głównych symptomów CSBD. Badania dr. Efrati ujawniły, że w wielu przypadkach, te zachowania są mechanizmem radzenia sobie z bólem, dyskomfortem i stresem przez nastolatków.

 

Powiązania z aktywnością seksualną online

Zaskakująco, wyniki badań wykazały, że CSBD występuje częściej wśród grupy nastolatków będących aktywnie seksualnie wyłącznie przez internet, niż wśród ich rówieśników, którzy angażują się w zachowania seksualne zarówno offline jak i online, a także grupy nie mających żadnych doświadczeń seksualnych. Z drugiej strony, grupa młodzieży angażująca się w kontakty seksualne w rzeczywistości jak i przez internet, wykazywała wyższą skłonność do ryzykownych zachowań seksualnych.

 

 

Wnioski i zalecenia dla rodziców i wychowawców

Zrozumienie związku pomiędzy aktywnością seksualną online a zaburzeniami o charakterze kompulsywnym jest kluczowe dla zapewnienia wsparcia młodym ludziom w trudnym okresie dojrzewania. Warto rozmawiać z nastolatkami o zdrowych relacjach, granicach w internecie i możliwych konsekwencjach ich działań.

Rodzice i wychowawcy powinni również być świadomi znaczenia monitorowania aktywności online swoich podopiecznych oraz dostarczania im odpowiednich narzędzi do radzenia sobie ze stresem i emocjami.

 

Dalsze badania

Praca dr. Efrati otwiera nowe możliwości dla dalszych badań w dziedzinie zdrowia psychicznego młodzieży i wpływu internetu na rozwój seksualny. Zrozumienie tych związków może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych strategii prewencji i interwencji.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN