Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
14 marca 2023

Kto ma większe skłonności do uzależnienia się od pracy?

Ze względu na rozwój technologii i globalizację oraz tempo życia, wymagania w pracy obecnie często są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, co może przyczynić się do wzrostu ryzyka uzależnienia od pracy. Według badań przeprowadzonych w Norwegii, pracoholizm dotyczy 8,3% tamtejszej populacji i dotyka zwłaszcza młodych pracowników.

 

Uzależnienie od pracy ma wiązać się z takimi cechami osobowości jak:

 • perfekcjonizm,
 • ugodowość,
 • neurotyczność (tendencja do częstego przeżywania negatywnych emocji takich jak lęk czy poczucie winy),
  intelekt i kreatywność.

 

Nie jest natomiast związane z:

 • sumiennością,
 • samooceną,
 • płcią,
 • stanem cywilnym.

 

Warto zauważyć, że uzależnienie od pracy zazwyczaj nie jest traktowane przez społeczeństwo jak i samych uzależnionych tak poważnie jak inne uzależnienia (np. od hazardu, alkoholu czy seksu). Praca jest czymś oczekiwanym i pochwalanym społecznie postrzeganym jako inwestycja w siebie lub umiejętność utrzymywania dyscypliny, a nie jako unikowy sposób radzenia sobie z przeżywanymi emocjami.

 

Badania wskazują również, że pracoholizm może powodować:

 • wypalenie zawodowe,
 • pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • doświadczanie chronicznego stresu czy konfliktów w sferze zainteresowań (praca staje się zarówno co daje ulgę, ale także stresuje), rodzinnym i zawodowym.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN