Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
17 października 2022

Marihuana w Polsce – statystyki

Mimo że marihuana w Polsce nadal nie jest legalna (poza medyczną), nie brakuje osób, które okazyjnie lub regularnie jej używają. Według danych z „Raportu o stanie narkomanii w Polsce 2020” do używania marihuany przyznaje się 12,1% ogólnej populacji.

 

Używanie marihuany w Polsce w 2018 roku:

 

 • 12.1% w populacji ogólnej,
 • 7.8% wśród osób w wieku 15-34,
 • 16.4% wśród mężczyzn (w wieku 15-64),
 • 7.7% wśród kobiet (w wieku 15-64).

 

W ciągu ostatniego miesiąca marihuanę używało:

 

 • 2% populacji ogólnej,
 • 4.4% osób w wieku 15-24,
 • 3.9% osób w wieku 25-34.

 

Eksperymentowanie z marihuaną i haszyszem wśród uczniów:

 

 • 21.4% wśród uczniów do 16. roku życia,
 • 37.2% wśród uczniów starszych niż 16. rok życia.

 

Marihuana i haszysz są postrzegane jako substancje łatwe do zdobycia przez:

 

 • 19.2% osób z populacji ogólnej,
 • 29.6% osób w wieku 15-24.

 

Status prawny marihuany:

 

 • 62.3% respondentów uważa, że używanie powinno być zabronione,
 • 18.3% badanych jest za legalizacją używania.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN