Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
05 września 2022

Ortoreksja – czym jest i jak przebiega?

Ortoreksja to zaburzenie odżywiania polegające na obsesji zdrowego jedzenia. Ortorektyk przywiązuje ogromną wagę do jakości spożywanego pokarmu.

 

Dotyczy to zarówno pochodzenia produktu, jak i metod obróbki. Posiłki najczęściej przygotowuje samodzielnie, co wynika z troski o pochodzenie i jakość spożywanej żywności.  

 

Ortoreksja zaczyna się np. od chęci poprawy ogólnego stanu zdrowia przez zwracanie uwagi na jakość spożywanych pokarmów.

 

Jak przebiega ortoreksja?

 

 1. Eliminacja niezdrowych produktów ze swojej diety

  Z diety wyeliminowane zostają produkty wysoko przetworzone, zawierające konserwanty i sztuczne barwniki (np. napoje słodzone), nadmiar soli i polepszaczy smaku (np. chipsy) oraz nadmiar cukru (np. ciasta).  
   
 2. Rezygnacja z zakupów w marketach

  Każdy produkt jest kupowany w sklepie z ekologiczną żywnością - niektórzy decydują się również samodzielne uprawianie warzyw i ziół. 
   
 3. Początki stosowania reżimu żywieniowego

  Rozpoczyna się ścisłe określanie co, gdzie i kiedy można kupić, a następnie, w jaki sposób przyrządzić. Sposoby obróbki pokarmów także podlegają ścisłej kontroli.  
   
 4. Rezygnacja z podstawowych produktów w diecie

  Następuje eliminacja z diety owoców, warzyw i ryb z obawy przed metalami ciężkimi oraz drobiu i nabiału, z obawy przed antybiotykami. 
   
 5. Stosowanie codziennego ścisłego reżimu żywieniowego

  Codzienne życie ortorektyka z czasem zdeterminowane jest planowaniem posiłków, surową selekcją produktów podczas zakupów oraz skrupulatnym przygotowywaniem jedzenia. 

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN