Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Ortoreksja to zaburzenie odżywiania polegające na obsesji zdrowego jedzenia. Ortorektyk przywiązuje ogromną wagę do jakości spożywanego pokarmu.

 

Dotyczy to zarówno pochodzenia produktu, jak i metod obróbki. Posiłki najczęściej przygotowuje samodzielnie, co wynika z troski o pochodzenie i jakość spożywanej żywności.  

 

Ortoreksja zaczyna się np. od chęci poprawy ogólnego stanu zdrowia przez zwracanie uwagi na jakość spożywanych pokarmów.

 

Jak przebiega ortoreksja?

 

 1. Eliminacja niezdrowych produktów ze swojej diety

  Z diety wyeliminowane zostają produkty wysoko przetworzone, zawierające konserwanty i sztuczne barwniki (np. napoje słodzone), nadmiar soli i polepszaczy smaku (np. chipsy) oraz nadmiar cukru (np. ciasta).  
   
 2. Rezygnacja z zakupów w marketach

  Każdy produkt jest kupowany w sklepie z ekologiczną żywnością - niektórzy decydują się również samodzielne uprawianie warzyw i ziół. 
   
 3. Początki stosowania reżimu żywieniowego

  Rozpoczyna się ścisłe określanie co, gdzie i kiedy można kupić, a następnie, w jaki sposób przyrządzić. Sposoby obróbki pokarmów także podlegają ścisłej kontroli.  
   
 4. Rezygnacja z podstawowych produktów w diecie

  Następuje eliminacja z diety owoców, warzyw i ryb z obawy przed metalami ciężkimi oraz drobiu i nabiału, z obawy przed antybiotykami. 
   
 5. Stosowanie codziennego ścisłego reżimu żywieniowego

  Codzienne życie ortorektyka z czasem zdeterminowane jest planowaniem posiłków, surową selekcją produktów podczas zakupów oraz skrupulatnym przygotowywaniem jedzenia. 

 

 

Ortoreksja – czym jest i jak przebiega?

05 września 2022
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Obserwuj nas w mediach społecznościowych: