Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
12 grudnia 2022

Palenie papierosów w Polsce – statystyki

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) palenie tytoniu doprowadza do śmierci ponad siedem milionów ludzi rocznie. Ponad połowa palących osób robi to codziennie. Jako powód podają chęć rozrywki i odstresowania się. Papierosy pali około 1,3 miliarda osób na całym świecie!

 

W Polsce z roku na rok spada ilość palaczy. Według danych z badania CBOS z 2019 roku, po papierosa sięga co czwarty dorosły (26%). Dobrą wiadomością jest fakt, że jest to najniższy wynik w historii badań CBOS. 

 

Najważniejsze dane z raportu publikujemy poniżej:

 

Palenie papierosów w Polsce 

 • Palący regularnie 21%
 • Palący tylko okazjonalnie 5%
 • Niepalący 74%

 

Odsetek palących:

 

Luty 1997:

 • 37% ogółem
 • 48% mężczyzn
 • 26% kobiet

 

Luty 2007:

 • 31% ogółem
 • 38% mężczyzn
 • 24% kobiet

 

Luty 2008:

 • 32% ogółem
 • 40% mężczyzn
 • 24% kobiet

 

Luty 2010:

 • 30% ogółem
 • 40% mężczyzn
 • 21% kobiet

 

Maj 2011:

 • 30% ogółem
 • 35% mężczyzn
 • 25% kobiet

 

Lipiec 2012:

 • 31% ogółem
 • 40% mężczyzn
 • 23% kobiet

 

Lipiec 2019:

 • 26% ogółem
 • 31% mężczyzn
 • 21% kobiet

 

Palenie w zależności od płci i wieku:

 

18-24 lata:

 • 26% mężczyzn
 • 13% kobiet

 

25-34 lata:

 • 33% mężczyzn
 • 18% kobiet

 

35-44 lata:

 • 34% mężczyzn
 • 19% kobiet

 

45-54 lata:

 • 41% mężczyzn
 • 30% kobiet

 

55-64 lata:

 • 35% mężczyzn
 • 31% kobiet

 

65+ lat:

 • 20% mężczyzn
 • 14% kobiet

 

Postawy wobec palenia papierosów:

 

Luty 2008:

 • 46% Nigdy niepalący
 • 22% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 27% Palący regularnie

 

Luty 2010:

 • 48% Nigdy niepalący
 • 22% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 25% Palący regularnie

 

Maj 2011:

 • 48% Nigdy niepalący
 • 22% Byli palacze
 • 6% Palący okazjonalnie
 • 24% Palący regularnie

 

Lipiec 2012:

 • 46% Nigdy niepalący
 • 23% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 26% Palący regularnie

 

Lipiec 2019:

 • 48% Nigdy niepalący
 • 26% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 21% Palący regularnie

 

Źródło: Komunikat z badań Palenie papierosów CBOS 2019

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN