Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
Fundusze Europejskie

Nawigacja

Finansowanie

Finansowanie

Kontakt

Kontakt

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) palenie tytoniu doprowadza do śmierci ponad siedem milionów ludzi rocznie. Ponad połowa palących osób robi to codziennie. Jako powód podają chęć rozrywki i odstresowania się. Papierosy pali około 1,3 miliarda osób na całym świecie!

 

W Polsce z roku na rok spada ilość palaczy. Według danych z badania CBOS z 2019 roku, po papierosa sięga co czwarty dorosły (26%). Dobrą wiadomością jest fakt, że jest to najniższy wynik w historii badań CBOS. 

 

Najważniejsze dane z raportu publikujemy poniżej:

 

Palenie papierosów w Polsce 

 • Palący regularnie 21%
 • Palący tylko okazjonalnie 5%
 • Niepalący 74%

 

Odsetek palących:

 

Luty 1997:

 • 37% ogółem
 • 48% mężczyzn
 • 26% kobiet

 

Luty 2007:

 • 31% ogółem
 • 38% mężczyzn
 • 24% kobiet

 

Luty 2008:

 • 32% ogółem
 • 40% mężczyzn
 • 24% kobiet

 

Luty 2010:

 • 30% ogółem
 • 40% mężczyzn
 • 21% kobiet

 

Maj 2011:

 • 30% ogółem
 • 35% mężczyzn
 • 25% kobiet

 

Lipiec 2012:

 • 31% ogółem
 • 40% mężczyzn
 • 23% kobiet

 

Lipiec 2019:

 • 26% ogółem
 • 31% mężczyzn
 • 21% kobiet

 

Palenie w zależności od płci i wieku:

 

18-24 lata:

 • 26% mężczyzn
 • 13% kobiet

 

25-34 lata:

 • 33% mężczyzn
 • 18% kobiet

 

35-44 lata:

 • 34% mężczyzn
 • 19% kobiet

 

45-54 lata:

 • 41% mężczyzn
 • 30% kobiet

 

55-64 lata:

 • 35% mężczyzn
 • 31% kobiet

 

65+ lat:

 • 20% mężczyzn
 • 14% kobiet

 

Postawy wobec palenia papierosów:

 

Luty 2008:

 • 46% Nigdy niepalący
 • 22% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 27% Palący regularnie

 

Luty 2010:

 • 48% Nigdy niepalący
 • 22% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 25% Palący regularnie

 

Maj 2011:

 • 48% Nigdy niepalący
 • 22% Byli palacze
 • 6% Palący okazjonalnie
 • 24% Palący regularnie

 

Lipiec 2012:

 • 46% Nigdy niepalący
 • 23% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 26% Palący regularnie

 

Lipiec 2019:

 • 48% Nigdy niepalący
 • 26% Byli palacze
 • 5% Palący okazjonalnie
 • 21% Palący regularnie

 

Źródło: Komunikat z badań Palenie papierosów CBOS 2019

 

Palenie papierosów w Polsce – statystyki

12 grudnia 2022
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

Obserwuj nas w mediach społecznościowych: