Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
18 lipca 2022

Palenie tytoniu – jakie choroby wywołuje?

Palenie papierosów uważa się za najgroźniejszy czynnik rakotwórczy. Według szacunkowych danych odpowiada ono 30-35 procent wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami!

 

Typem zachorowania, który najczęściej powoduje ten nałóg jest rak płuca. Palenie tytoniu odpowiada aż za 9 z 10 tego typu nowotworów. Od 1986 roku, zgodnie z decyzją Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Rakiem, palenie papierosów uznawane jest za powodujące raka układu oddechowego, trzustki oraz nowotwory dolnej części układu moczowego.

 

Lista chorób, które wywoływane są przez tytoń oficjalnie wzrosła w 2004 roku. Znalazło się na niej 14 różnych nowotworów. Poza rakiem płuc, palenie papierosów najczęściej jest przyczyną raka:

 

 • krtani – ok. 80 procent,
   
 • gardła oraz dolnych dróg moczowych – ok. 50 procent,
   
 • jamy ustnej i przełyku – ok. 33 procent,
   
 • wątroby – ok. 25 procent,
   
 • żołądka – ok. 20 procent.

 

Ryzyko zachorowania na raka płuc dotyczy nie tylko osób, które wypalają kilkanaście lub kilkadziesiąt papierosów dziennie. Palenie nawet 1-4 papierosów na dobę zwiększa ryzyko nowotworu płuc 3-krotnie u mężczyzn oraz aż 5-krotnie u kobiet.

 

Jeżeli jesteś osobą, które pali papierosy, a rozważa rezygnację z tego nałogu, nie zwlekaj!

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN