Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
23 maja 2023

Po co potrzebne są nam emocje?

Zanim ludzie wykształcili mowę, sposobem komunikacji między nimi były emocje i ich ekspresja. W złożonych społecznościach, w których funkcjonowanie wymagało efektywnej komunikacji, emocje stanowiły ważne źródło informacji. Dzięki nim możliwe było szybkie przekazywanie informacji o zagrożeniu lub potrzebie pomocy bez konieczności mówienia. Emocje i ich wyrażanie umożliwiały też budowanie więzi międzyludzkich, które były kluczowe dla przetrwania w trudnych warunkach.

 

Do emocji podstawowych zaliczają się: złość, smutek, strach, wstręt, radość i zaskoczenie. Warto zauważyć, że jedyną “przyjemną” emocją jest tutaj radość jako reakcja na przyjemne zdarzenie, które powoduje u ludzi poczucie spełnienia. Z kolei negatywne emocje mają za zadanie ochronić nas przed zagrożeniami.

 

  • Złość pojawia się, gdy czujemy, że nasze granice są naruszane. Mobilizuje i daje energię do walki (niekoniecznie fizycznej).
  • Smutek jest emocją, która pojawia się w reakcji na stratę - nie tylko bliskich osób, ale także celów. Sprawia, że chcemy pobyć sami, zastanowić się co jest dla nas ważne.
  • Strach to reakcja na realne zagrożenie, która ma nas mobilizować do ucieczki, walki lub sprawić, że zastygniemy w miejscu. W wyniku odczuwania strachu w naszym organizmie dochodzi do zmian, które mają nas chronić przed zagrożeniem.
  • Wstręt to emocja, która chroni nasz organizm przed spożyciem pokarmu, który może mu zaszkodzić i doprowadzić do śmierci lub uszkodzenia narządów wewnętrznych.
  • Ostatnią emocją jest zaskoczenie, które pojawia się, gdy rzeczywistość okazuje się inna od naszych oczekiwań. Zaskoczenie pojawia się również w odpowiedzi na niespodziewane bodźce.

 

Dziś emocje są tak samo ważne, jak przed tysiącem lat, a według niektórych badaczy, ważniejsze nawet niż mowa. Emocje mówią nam o naszych potrzebach i marzeniach, stanowią istotną wskazówkę w drodze do życia w zgodzie z samym sobą. W kontekście uzależnień można mówić o trudności w rozpoznawaniu swoich uczuć, komunikowaniu ich i regulowaniu ich.

 

Osoba uzależniona zazwyczaj stosuje środki psychoaktywne lub zachowania do radzenia sobie z tym, co czuje. Często osoby uzależnione mają problem z rozpoznaniem przeżywanych emocji. Powoduje to odczuwanie stanu frustracji i napięcia, a także pustki, który mogą zapełniać substancją lub zachowaniem.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN