Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
03 października 2022

Problemowe używanie marihuany – jak leczyć?

Marihuana jest jedną z najczęściej używanych przez ludzi substancji psychoaktywnych. Obok przyjemnych doznań, jakich dostarcza, pojawia się niebezpieczeństwo uzależnienia lub problemowego używania. 

 

Dla osób, które potrzebują pomocy w zmianie sposobu używania lub podjęcia abstynencji, na przeciw wychodzi program CANDIS. Program obejmuje ok 10 sesji trwających 90 minut każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.  Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Centrum ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheimi Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Jego skuteczność została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. 

 

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia programu Candis.  

 

Cele terapii CANDIS to: 

 

 • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi, 
   
 • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu, 
   
 • dążenie do abstynencji lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia, 
   
 • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi, 
   
 • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom, 
   
 • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych. 

 

Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN