Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
08 sierpnia 2022

Spożywanie alkoholu w czasie pandemii

Według opublikowanego przez Global Drug Survey raportu z badania, w którym wzięło udział 32 022 osób z 22 krajów (w 181 z Polski), w 2021 roku spadł procent ludzi, którzy spożywali alkohol - 92,8 % (w porównaniu z 94,0% z badania sprzed pandemii opublikowanego w 2020 roku).

 

W skali globalnej do doprowadzenia się do stanu upojenia alkoholowego przyznało się 14,6% badanych, z czego:

 

 • 16,3% stanowili mężczyźni, 
   
 • 11,1% kobiety 
   
 • 17,5% osoby transseksualne, niebinarne oraz interpłciowe. 

 

Wśród badanych w Polsce przynajmniej raz w 2021 roku upiło się 13,6% osób: 

 

 • 13,6% mężczyzn,
   
 • 7,0% kobiet,
   
 • 22,7% osób transseksualnych, niebinarnych oraz interpłciowych.

 

Upicia się żałowało 21,3% badanych, a z wynikiem 28,3% drugie miejsce wśród krajów zajęła Polska. Jako największy powód, który doprowadził do żałowania wskazywano:

 

 • 49% picie zbyt dużej ilości zbyt szybko, 
   
 • 11% mieszanie alkoholi, 
   
 • 10% spożywanie alkoholu z osobami częściej pijącymi.

 

Źródło: GDS 2021 Global Report

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN