Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
30 maja 2023

Techniki relaksacyjne, które warto stosować

Wśród technik relaksacyjnych istnieje wiele różnych podejść, które możesz zastosować. Niektórzy wolą medytować, podczas gdy inni uważają, że lepsze dla nich są ćwiczenia relaksacyjne. Prawdą jest, że z obu podejść można czerpać wiele korzyści. Dzisiaj skupimy się na dwóch technikach relaksacyjnych, które warto znać.

 

Trening relaksacji progresywnej Jacobsona 
 

Inaczej zwany Progresywną Relaksacją Mięśni został stworzony przez amerykańskiego psychiatrę Edmunda Jacobson. Trening polega na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśniowych zgodnie z usłyszaną instrukcją. Relaksacja jest szczególnie istotna dla osób, które odczuwają często silne napięcie mięśniowe związane z wysokim poziomem stresu czy lęku.

Oprócz zmniejszenia napięcia ciała, trening uczy uważności na często pomijane sygnały z ciała. Jest czasem stosowany jako środek wspomagający w terapii zaburzeń lękowych czy bezsenności.

 

Trening autogenny Schultza
 

Słynna technika relaksacyjna do samodzielnego stosowania w zaciszu domowym. Łączy ze sobą elementy jogi, medytacji i autohipnozy, pozwala zredukować napięcie, zwiększa kontrolę i świadomość nad ciałem.

Może być stosowana jako środek wspomagający leczenie wielu zaburzeń takich jak: bezsenność czy zaburzenia lękowe. Składa się z sześciu etapów trwających po 5 minut każda. Oczekiwanymi efektami treningu jest zredukowanie napięcia.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN