Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
19 września 2022

Test na napadowe objadanie się online

Otyłość uznawana jest za jedną z chorób cywilizacyjnych, która stanowi globalny problem zdrowotny. Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na jej problematykę, Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy Dzień Otyłości, który przypada 4 marca.

 

Według badań realizowanych przez IŻŻ/NIZP-PZH w ramach współpracy z EFSA, które zostały przeprowadzone w latach 2019-2020, nadmierną masę ciała w Polsce posiadało 65,7% mężczyzn i 45,9% kobiet, natomiast otyłość dotyczyła 15,4% mężczyzn oraz 15,2% kobiet. 

 

Najbardziej popularnym wskaźnikiem do obliczania prawidłowej masy ciała jest wskaźnik BMI (Body Mass Index). BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) do kwadratu. Należy jednak pamiętać, że BMI nie jest idealnym wskaźnikiem masy ciała, zwłaszcza wśród sportowców. Przykładowo BMI kulturysty ze względu na jego wysoką masę ciała może wskazywać na otyłość, mimo posiadania przez niego niewielkiego procentu tkanki tłuszczowej. 

 

W takich wypadkach o wiele lepszym rozwiązaniem jest analiza składu ciała. Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w ciele (tzw. body fat) nie powinna przekraczać 20% dla mężczyzn i 30% dla kobiet. Poruszając temat otyłości nie można nie wspomnieć o zespole kompulsywnego jedzenia (BED), na które według polskich badań cierpi 6% ogólnej populacji. Odsetek ten wzrasta u osób otyłych (25%), a także osób otyłych stosujących diety odchudzające (45%).

 

Chcesz sprawdzić, czy cierpisz na zaburzenie związane z napadowym objadaniem się? Zachęcamy do wykonania 3-minutowego testu opracowanego przez IDRlabs, opartego na pracy lekarza medycyny, dr. Barry’ego K. Hermana.

 

Link: https://www.idrlabs.com/pl/3-minutowy-test-na-napadowe-objadanie-sie/test.php

 

Pamiętaj! Internetowe testy nie zastąpią oceny dokonanej przez pracownika opieki zdrowotnej. Jeśli odczuwasz niepokojące objawy, koniecznie umów się na wizytę u lekarza lub specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN