Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
16 maja 2022

Uzależnienie od alkoholu – jakie są fazy alkoholizmu?

W 1960 roku Elvin Morton Jellinek w swojej pracy „Koncepcja alkoholizmu jako choroby” podzielił proces powstawania choroby alkoholowej na cztery fazy.

 

 1. Faza wstępna - prealkoholowa

  Etap ten zaczyna się od picia towarzyskiego i trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Człowiek zaczyna dostrzegać, że alkohol poza dawaniem przyjemności, potrafi także tłumić lub nasilać pewne stany emocjonalne. Wzrasta także tolerancja na alkohol.
   
 2. Faza ostrzegawcza

  Faza rozpoczyna się, kiedy u człowieka zaczynają pojawiać się luki w pamięci, tzw. palimpsesty, spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu. Osoba zaczyna szukać okazji do picia, także w samotności. Próbuje ukrywać spożywanie przez siebie alkoholu, a kiedy to się nie uda, próbując wytłumaczyć swoje zachowanie wymyśla historie lub powody.
   
 3. Faza krytyczna

  Ten etap następuje, kiedy człowiek zaczyna tracić kontrolę nad piciem. Odczuwa silne pragnienie alkoholu, a jego zaspokojenie staje się priorytetem, przez co zaniedbuje swoją rodzinę, pracę i kontakty społeczne. Składa obietnice rzucenie nałogu, które są łamane już po kilku dniach. Osoba zaniedbuje swój wygląd, zaczyna mieć problemy zdrowotne, często jest agresywna.
   
 4. Faza przewlekła

  Ma miejsce, kiedy człowiek traci całkowitą kontrolę i pije praktycznie bez przerwy. Stan upojenia zaczyna trwać dłużej niż stan trzeźwości. Pojawiają się coraz większe konflikty z otoczeniem, inne osoby często są obarczane winą za alkoholizm tej osoby. Pojawiają się kolejne problemy zdrowotne, m. In. delirium, padaczka alkoholowa i marskość wątroby. W przypadku braku podjęcia natychmiastowego leczenia, faza ta może kończyć się nawet śmiercią.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN