Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
04 maja 2022

Uzależnienie od alkoholu – jakie są objawy?

Występowanie co najmniej dwóch z wymienionych objawów w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest bardzo niepokojące. Im więcej kryteriów u Ciebie występuje, tym bardziej nasilone jest uzależnienie.
 
 • NIE UMIESZ ZREZYGNOWAĆ Z ALKOHOLU

  Mimo że alkohol szkodzi Twojemu zdrowiu oraz prowadzi do problemów w relacjach z innymi ludźmi, masz problem z rezygnacją z jego spożywania.
   
 • ALKOHOL POWODUJE TWOJE PROBLEMY

  Spożywanie alkoholu zaczyna przysparzać Ci kłopotów w domu, pracy czy szkole.
   
 • WZROSŁA TWOJA TOLERANCJA NA ALKOHOL

  Potrzebujesz wypić większą ilość alkoholu niż wcześniej, aby uzyskać pożądany przez Ciebie stan.
   
 • REZYGNUJESZ ZE SWOJEGO HOBBY I ŻYCIA TOWARZYSKIEGO

  Przez picie alkoholu zaniedbujesz swoje zainteresowania i spędzasz coraz mniej czasu ze znajomymi.
   
 • PRZEZ ALKOHOL STAJESZ SIĘ ZAGROŻENIEM DLA INNYCH

  Spożywasz alkohol w sytuacjach, w których niesie to ze sobą duże ryzyko (np. prowadząc samochód).
   
 • TRZEŹWOŚĆ POWODUJE U CIEBIE NIEPRZYJEMNE OBJAWY

  Gdy nie jesteś pod wpływem alkoholu doświadczasz nieprzyjemnych objawów odstawiennych, np. drżenie ciała, drażliwość, napady lęku, bezsenność czy obniżony nastrój.
   
 • CZUJESZ, ŻE ALKOHOL JEST W CENTRUM TWOJEGO ŻYCIA

  Masz poczucie, że chciałbyś przestać pić, ale nie jesteś w stanie tego zrobić. Tracisz kontrolę nad ilością wypijanego przez Ciebie alkoholu.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN