Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
29 sierpnia 2022

Uzależnienie od gier – jak mu zapobiec?

Ilość ludzi grających w gry komputerowe stale rośnie. Osoby te często mają świadomość, że granie w łatwy sposób może doprowadzić do problemów z ich używaniem.

 

Co zrobić żeby móc czasem pograć i jednocześnie mieć poczucie, że jest się jak najdalej od granicy, za którą granie przestaje być tylko zabawą? Naprzeciw takim potrzebom powstał pomysł tworzenia własnych zasad ekranowych prezentowany m.in. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Jest to zbiór reguł dotyczących sposobów korzystania z urządzeń ekranowych dotyczący zarówno dzieci, jak i dorosłych.  Dobrze opracowane zasady używania ekranów (w tym gier komputerowych) pomagają codziennie dbać o bezpieczeństwo, uczą uważności oraz równowagi między aktywnościami online i offline. 

 

Żeby dobrze określić Domowe Zasady Ekranowe warto ustalić:

 

 • limity na ekrany zależne od wieku oraz obowiązujące wszystkich domowników;
   
 • miejsca oraz czas bez ekranów - np. w sypialni, podczas posiłków;
   
 • miejsce gdzie odkłada się wszystkie urządzenia elektroniczne, żeby spokojnie spędzać czas bez ich udziału;
   
 • codzienny czas na aktywność fizyczną;
   
 • treści, programy i aplikacje z których każdy z domowników może korzystać;

 

Należy również pamiętać o zasadzie nie używania ekranów podczas przemieszczania się np. na rowerze i hulajnodze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: Domowe Zasady Ekranowe 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN