Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
04 maja 2022

Uzależnienie od hazardu – jak zdiagnozować?

Według badań w Polsce jest około 2 miliony osób uzależnionych od hazardu. Zachowania hazardowe powodują duży stres lub gorsze funkcjonowanie w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.
 
Aby rozpoznać, czy dana osoba jest uzależniona, stosowane są następujące kryteria diagnostyczne:
 
 • Osłabioną kontrolę nad zachowaniem hazardowym (rozpoczęcie, częstotliwość, intensywność, czas trwania, zakończenie, kontekst);
   
 • Hazard staje się najważniejszym aspektem życia do tego stopnia, że ma pierwszeństwo przed innymi zainteresowaniami życiowymi i codziennymi czynnościami;
   
 • Uprawianie hazardu jest kontynuowane pomimo negatywnych konsekwencji (np. konflikt małżeński lub rodzinny, znaczne straty finansowe, negatywny wpływ na zdrowie);
   
 • Zachowania hazardowe występują w okresie co najmniej 12 miesięcy;
   
 • Uprawiania hazardu nie można wytłumaczyć innym zaburzeniem psychicznym (np. epizodem maniakalnym) i nie jest spowodowane działaniem substancji psychoaktywnych;
 
Wzorzec zachowań hazardowych może być epizodyczny lub nawracający. Wśród kobiet uzależnienie od hazardu często współwystępuje z zaburzeniami nastroju, lękowymi, a wśród mężczyzn z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.
 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN