Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
10 października 2022

Uzależnienie od heroiny – statystyki

Na początku XX wieku heroina była jedną z najbardziej popularnych substancji psychoaktywnych, zwłaszcza w Polsce. Dziś, jej popularność spada i jest zastępowana przez inne środki psychoaktywne takie jak amfetamina lub leki przeciwbólowe zawierające opioidy. Oto garść statystyk dotyczących heroiny:

 

Heroina w Polsce.

 

 • Z Raportu o Stanie Narkomanii w Polsce z 2020 roku wynika, że heroinę stosowało 0,6% mężczyzn i 0,3% kobiet. Przekładając to na całość naszej populacji jest to 0,4% ludności.
   
 • Kontakt z heroiną choć raz w życiu miało 1,3% naszej populacji – 0,8% mężczyzn i 0,4% kobiet.
   
 • Co istotne, pacjenci ośrodków leczenia uzależnień, dla których heroina jest podstawowym narkotykiem stanowią 3.2% respondentów, gdy największą grupę stanowią użytkownicy marihuany i haszyszu – 39,9%, oraz amfetaminy – 27%.
   
 • Rośnie skuteczność policji i straży granicznej, która w porównaniu z poprzednimi latami (2018 rok – 8,84 kg) zabezpieczyła w 2019 roku 21,46 kg heroiny.

 

Heroina w Unii Europejskiej.

 

 • W całej Unii Europejskiej uzależnionych od heroiny jest 1.3 miliona osób co stanowi 0,4% europejskiej populacji.
   
 • W porównaniu z rokiem 2007, w 2018 roku grupa osób zgłaszających się na leczenie uzależnienia od heroiny spadła o połowę.
   
 • W roku 2018 liczba pacjentów uzależnionych od opioidów w 77% (około 20 tys. pacjentów) składała się z osób, dla których heroina była podstawowym narkotykiem. W porównaniu z rokiem 2017 jest to zauważalny spadek o około 10% (2200 pacjentów).
   
 • Według Euro-Den Plus, heroina jest trzecim po konopiach indyjskich i kokainie najpopularniejszym środkiem psychoaktywnym, którego przyjmowanie powodowało poważne przypadki toksyczności w 2018 roku.

 

Heroina w Stanach Zjednoczonych.

 

 • W 2020 roku, 0,2% populacji (691 tys. Amerykanów) spełniało w ciągu ostatnich 12 miesięcy kryteria uzależnienia od heroiny.
   
 • W 2019 roku liczba użytkowników heroiny spadła o 6% w porównaniu do roku 2018 roku, a liczba zgonów spowodowanych zażywaniem heroiny stanowiła jedną trzecią wszystkich zgonów związanych z zażywaniem środków opioidowych.
   
 • Z powodu przedawkowania heroiny zmarło 13,165 ludzi (dane z 2020 roku).
   
 • W 2019 r. 10,1 mln osób w wieku co najmniej 12 lat nadużywało substancji opioidowych w ostatnich 12 miesiącach. Leków przeciwbólowych na receptę nadużywało 9,7 miliona osób, a 745 000 osób stosowało heroinę.

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN