Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
26 maja 2022

Uzależnienie od internetu – jakie są rodzaje?

Uzależnienie od Internetu ze względu na coraz większy postęp technologiczny dotyka coraz większą liczbę osób – zwłaszcza młodych. Wpływa na to krótki czas od pierwszego skorzystania z Internetu, po którym osoby się uzależniają. 

 

Badania wykazały, że spośród osób uzależnionych, co czwarty internauta uzależnia się w ciągu pół roku, natomiast aż 58% w ciągu 6-12 miesięcy od pierwszej wizyty w sieci.

 

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, od Internetu uzależnionych może być nawet 200 mln ludzi na całym globie, co stanowi 6% naszej ludzkiej populacji. 30% użytkowników Internetu postrzega go jako drogę ucieczki przed problemami i zmartwieniami dnia codziennego.

 

Uzależnienie od Internetu jest terminem obszernym i obejmuje szerokie spektrum zachowań związanych z korzystaniem nie tylko z samego internetu, ale także z komputera oraz gier komputerowych. 

 

Amerykańska psycholog Kimberly Young wyróżniła pięć podtypów uzależnienia związanego z komputerem:

 

 • Erotomania internetowa – objawiająca się głównie oglądaniem filmów i zdjęć z materiałami pornograficznymi lub rozmowami na chatach o tematyce seksualnej;
   
 • Socjomania internetowa – czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych, które zastępują kontakty z rodziną i przyjaciółmi;
   
 • Przeciążenie informacyjne – odczuwanie silnej potrzeby poszukiwania informacji (częste odwiedzanie portali informacyjnych, blogów);
   
 • Uzależnienie od sieci – polegające na potrzebie przebywania w internecie, które łączy w sobie wszystkie inne formy zespołu uzależnienia od internetu, tj. hazard online lub uzależnienie od gier sieciowych;
   
 • Uzależnienie od komputera – kiedy nie ma potrzeby korzystać z internetu, wystarczy spędzanie czasu przy komputerze, niezależnie od wykonywanych przy nim czynności.
   

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN