Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
01 czerwca 2022

Uzależnienie od kokainy – jakie są skutki?

Kokaina jest otrzymywana z liści krzewu coca, najczęściej występuje w postaci białego proszku oraz wykazuje działanie stymulujące i pobudzające.

 

Z uwagi na szybki metabolizm i krótki czas działania, jej kolejne dawki przyjmowane są często, a ich brak wiąże się z silnymi objawami odstawiennymi, takimi jak:

 

 • Obniżony nastrój
   
 • Niepokój i ataki paniki
   
 • Myśli samobójcze
   
 • Początkowa bezsenność, a następnie nadmiarowy sen
   
 • Rozdrażnienie
   
 • Wzmożony apetyt
   
 • Urojenia o treści prześladowczej
   
 • Omamy i iluzje

 

Osoba uzależniona w celu zdobycia kolejnej porcji narkotyku przestaje działać racjonalnie, w związku z czym dopuszcza się oszustw i aktów przemocy. Nierzadko osoby uzależnione wchodzą w konflikty z prawem i popełniają przestępstwa z uwagi na pogarszającą się sytuację materialną (np. utrata pracy, długi).

 

Kokaina wpływa na układ krwionośny powodując:

 

 • Zwiększone ciśnienie tętnicze krwi
   
 • Zwiększoną krzepliwość
   
 • Udar niedokrewienny (mózgu, mięśnia sercowego, nerek, jelit)
   
 • Krwawienia podpajęcze i podtwardówkowe
   
 • Tachykardię i arytmię

 

 

Skutkiem donosowego przyjmowania kokainy są:
 

 • Uszkodzenia błony śluzowej nosa
   
 • Martwica lub przedziurawienie przegrody nosowej
   
 • Krwawienia z nosa
   
 • Przewlekły katar, kaszel lub chrypka
   
 • Duszności

 

 

Dożylne zażywanie kokainy i podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych pod jej wpływem prowadzi do:
 

 • Zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem HIV, opryszczki narządów płciowych, HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową
   
 • Szybszego i cięższego przebiegu AIDS
   
 • Zachodzenia w niechciane ciąże, późniejsze trudności z donoszeniem ciąży i zwiększoną umieralność noworodków

 

 

Długotrwałe używanie kokainy wiąże się z ryzykiem wystąpienia wielu zaburzeń psychicznych tj.:
 

 • Depresji (nierzadko z myślami samobójczymi)
   
 • Zaburzeń lękowych
   
 • Obłędu pasożytniczego tzw. „robaczków kokainowych”
   
 • Psychoz i paranoi o przebiegu podobnym do schizofrenii
   
 • Zaburzeń osobowości (antyspołeczne)

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN