Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
20 maja 2022

Uzależnienie od marihuany – jakie są objawy?

Z roku na rok rośnie liczba krajów, w których marihuana staje się legalna. Poza marihuaną leczniczą, w Polsce nadal obowiązuje zakaz jej posiadania oraz uprawy. Mimo to co dziewiąta osoba w Polsce deklaruje, że używała marihuany co najmniej raz w swoim życiu.

 

Podobnie jak pozostałe używki, długotrwałe używanie marihuany może prowadzić do uzależnienia. Aż 40% pacjentów podejmujących leczenie uzależnień zmaga się właśnie z uzależnieniem od marihuany.

 

Jakie są objawy uzależnienia od marihuany? Najczęściej wymienia się sześć poniższych punktów:

 

 • Odczuwasz silną potrzebę zażycia marihuany

  Mimo że zaczynasz dostrzegać problem związany z marihuaną, masz problem z rezygnacją z jej używania.
   
 • Masz problem z kontrolą zażywania marihuany

  Przestajesz panować nad ilością i częstotliwością używania marihuany oraz z kontrolowaniem przeznaczonego na to czasu.
   
 • Próba rezygnacji z marihuany prowadzi do objawów odstawiennych

  Chcesz przerwać lub zmniejszyć zażywanie marihuany, jednak prowadzi to do negatywnych reakcji, np. poczucia lęku, zwiększonej potliwości, spadku koncentracji oraz nudności.
   
 • Wzrosła Twoja tolerancja na marihuanę

  Potrzebujesz zwiększania częstotliwości i ilości palenia, aby osiągnąć efekty, które występowały wcześniej przy mniej intensywnym używaniu.
   
 • Marihuana zaczyna być w centrum Twojego życia

  Zaczynasz zaniedbywać swoje obowiązki, a także rezygnujesz ze swoich hobby i czynności, które sprawiały Ci przyjemność, aby poświęcić więcej czasu na palenie marihuany.
   
 • Nie rezygnujesz z marihuany mimo negatywnych skutków

  Dostrzegasz negatywny wpływ marihuany na Twój organizm oraz pojawiające się szkody psychiczne (np. zaburzenia koncentracji lub problemy z pamięcią), mimo to nie rezygnujesz z marihuany.

 

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN