Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

Ogólnopolskie Badanie Nałogów
21 czerwca 2022

Uzależnienie od porno – jak je rozpoznać?

Choć w mediach często mówi się o uzależnieniu od pornografii, taka jednostka nozologiczna nie znajduje się jak na razie w światowych klasyfikacjach zaburzeń.

 

Jednakże w najnowszej rewizji ICD-11 (WHO, 2018) znalazło się zaburzenie o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD), które charakteryzuje się:

 

 • angażowaniem się w powtarzającą się aktywność seksualną, która stała się centralnym punktem życia, do tego stopnia, że ​​osoba zaniedbuje swoje zdrowie, zainteresowania i obowiązki;
   
 • podejmowaniem nieudanych prób kontrolowania lub ograniczenia powtarzających się zachowań seksualnych;
   
 • stałym podejmowaniem aktywności seksualnej, pomimo doświadczania negatywnych konsekwencji;
   
 • angażowaniem się w zachowania seksualne, nawet przy czerpaniu minimalnej satysfakcji lub nie doświadczaniu żadnej.

 

Kryteria diagnostyczne CSBD w dużej mierze przypominają objawy uzależnienia, chociaż aktualnie jest zaklasyfikowane jako zaburzenie kontroli impulsów.

 

 

Najczęściej CSBD przejawia się jako problematyczne używanie pornografii, któremu towarzyszy kompulsywna masturbacja. Osoby nałogowo korzystające z pornografii:

 

 • są nadmiernie zaangażowane w oglądanie pornografii;
   
 • czują silne pragnienie oglądania pornografii;
   
 • mają zmniejszoną lub całkowicie utraciły kontrolę nad korzystaniem z pornografii (czas, częstotliwość, treść, miejsce oglądania pornografii);
   
 • kontynuują oglądanie pornografii pomimo negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych lub zawodowych

 

Kontakt

Kontakt

Finansowanie

Finansowanie

Nawigacja

Fundusze Europejskie
Ogólnopolskie Badanie Nałogów

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

adres:
Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok

Ogólnopolskie Badanie Nałogów jest finansowane w ramach projektu: "Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.
Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Krótki opis projektu

Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.


Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN